PHÂN TÍCH: Trung Quốc đang thu nợ từ các nước nghèo nhất

Tổng số nợ tồn đọng của Trung Quốc là khoảng 1.1 ngàn tỷ USD — hơn một nửa số khoản vay này hiện đã đến hạn thanh toán.