PHÂN TÍCH: Xung đột ở Trung Đông và các cuộc đối đầu khu vực làm tăng thêm những thách thức toàn cầu đối với Hoa Kỳ

Những diễn biến chưa từng có tiền lệ trong cuộc xung đột Israel-Palestine đẩy ngoại giao toàn cầu đến bờ vực, trong bối cảnh có những hành động khiêu khích của Trung Quốc và Nga.