Phản ứng có tổ chức chống lại mối đe dọa từ Trump đối với tham nhũng chính trị Hoa Kỳ – Phần I

Phân Tích Bình Luận

235 Videos

Vào cuối tháng 7 năm 2016, giám đốc FBI James Comey đã thông báo cho một số thành viên Tòa Bạch Ốc của ông Obama, và giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James…