Phản ứng của giới quyền uy trong chính phủ Obama với mối đe doạ từ TT Trump – Phần II

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Một thực tế khó khăn là cộng đồng tình báo, chính phủ ông Obama, và giới chính trị quyền lực không bao giờ muốn ông Trump thắng cử năm 2016. Và khi ông chiến thắng…