Pháp, Đức, Ba Lan ra tuyên bố chung tăng cường hợp tác quốc phòng