Pháp, Đức ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Philippines sau các vụ xâm nhập của tàu Trung Quốc