Pháp ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm Covid-19 trong ngày