Pháp Luân Công: Ngọn hải đăng soi sáng thế gian 32 năm

Đối diện với sự tàn ác của ĐCSTQ bằng sự ôn hòa và tấm lòng kiên cường, Pháp Luân Công đang ảnh hưởng đến toàn thế giới.