Phát hiện 500 phiếu ủng hộ TT Trump bị vứt bỏ ở vùng nông thôn Michigan