Phát minh mới: Biến tường thành pin sạc, tại sao không?