Phát ngôn viên Taliban: Không nhóm nào được thực hiện tấn công khủng bố trên đất Afghanistan