Phe cánh tả bị cảnh báo không được trừng phạt người ủng hộ TT Trump