Phi hành đoàn Japan Airlines đã đưa 367 hành khách đến nơi an toàn từ chiếc phi cơ đang bốc cháy như thế nào