Philippines cảnh báo Trung Quốc về ‘điều tồi tệ nhất’ trên Biển Đông