Philippines sẽ nhờ Mỹ giúp đỡ nếu bị Trung Quốc tấn công