Philippines tập trận hải quân cùng Nhật Bản để ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Biển Đông