Phim đoạt giải bị truyền thông TQ kiểm duyệt sau khi phát hiện những bình luận trong quá khứ của đạo diễn: ‘Những điều dối trá ở khắp mọi nơi’