Phim ngắn Tâm Nguyện: Dù đã làm gì trong đời, bạn vẫn có cơ hội bù đắp lại…