Phim tài liệu mới của NTD cảnh báo về sự xâm nhập của ĐCSTQ ở Hollywood

Các diễn viên của một bộ phim tài liệu mới nêu bật một vấn đề đang ngày càng nghiêm trọng và tác động của vấn đề này lên đời sống và văn hóa Mỹ.