Phó ban tham mưu văn phòng TT Trump nói với các quan chức chính phủ nên ‘tự hào’ về những thành tựu