Phó TT Pence: Chiến dịch Trump sẽ ‘tiếp tục đấu tranh cho mọi phiếu bầu hợp pháp’