Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc chơi công bằng, cảnh báo về sự tẩy chay của người tiêu dùng