Phòng thí nghiệm Abbott ra mắt kit xét nghiệm Covid-19 nhỏ gọn