Phong tỏa cực đoan tại Thượng Hải: Bệnh viện trở thành nơi chí tử của bệnh nhân nguy kịch