Phong tỏa ở Thượng Hải khiến nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại 29 tỷ USD trong 2 tuần