Phong trào thoái ĐCSTQ gia tăng khi lập trường của Hoa Kỳ ngày càng cứng rắn