Phỏng vấn độc quyền với cựu TT Trump

Phỏng vấn độc quyền với cựu TT Trump Trong cuộc phỏng vấn độc quyền này, cựu TT Trump và ông Patel — người trước đây từng là trợ lý hàng đầu của Toà Bạch Ốc…