Phỏng vấn tuyến đầu ở Bắc Kinh: Hơn 100 khu dân cư bị cưỡng chế tháo dỡ