Phóng viên Hà Lan: Việc gián đoạn đưa tin ở Bắc Kinh không phải là ‘một sự cố cá biệt’