Phú Yên “đóng cửa” tất cả trường học để phòng, chống Covid-19