Phục hồi khỏi Covid-19, bà Melania Trump sẵn sàng trở lại chiến dịch tranh cử