PMI: Tốc độ phục hồi của khu vực đồng euro được khôi phục trong tháng Hai mặc dù giá cả tăng vọt