JACK PHILLIPS

Tiền An sinh Xã hội sẽ tăng trung bình hơn 140 USD mỗi tháng, sau khi Sở An sinh Xã hội (SSA) công bố mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA: cost-of-living adjustment) lớn nhất kể từ đầu những năm 1980.

Hôm 13/10, SSA xác nhận COLA sẽ tăng 8.7% trong năm 2023. Nhưng không phải tất cả những người đã về hưu của liên bang sẽ thấy số tiền đó được thêm vào chi phiếu của mình. Những người trong Hệ thống Hưu trí Nhân viên Liên bang (FERS) sẽ nhận được mức tăng COLA 7.7% bắt đầu từ tháng Một.

Mức tăng này là 8.7%, để thu hẹp khoảng cách gây ra do lạm phát, đã lên tới 9.1% hồi tháng Sáu trước khi giảm nhẹ trong mùa hè. Từ năm 2010 đến 2020, các mức tăng COLA cho tiền An sinh Xã hội trung bình chỉ là 1.7%.

Bắt đầu từ năm sau

Theo SSA, mặc dù thông báo được đưa ra vào hôm 13/10, nhưng các khoản tăng thêm sẽ không được chi trả cho đến tháng Một năm tới.

Việc tăng này cũng là vĩnh viễn, và được tính cộng dồn. Có nghĩa là mức tăng của năm sau, cho dù là bao nhiêu, sẽ được tính toán trên khoản tiền [hàng tháng] đã tăng gần nhất này.

Hơn 65 triệu người hưởng tiền an sinh xã hội sẽ được tăng mức tiền nhận được. Theo ước tính của SSA, người nhận trung bình sẽ nhận được thêm hơn 140 USD mỗi tháng bắt đầu từ tháng Một tới.

‘Không phải là gia tăng phúc lợi’

Một nhà phân tích lưu ý rằng việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt chỉ được thực hiện để bắt kịp với lạm phát qua từng năm. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng do Bộ Lao động công bố hôm 13/10 cho thấy lạm phát của tháng Chín đã tăng 8.2%, giữ ở gần các mức cao 40 năm.

“Đây không phải là sự gia tăng phúc lợi, mà là sự điều chỉnh để theo kịp với lạm phát, và tất nhiên giá cả đang tăng lên mức rất cao ngay bây giờ,” bà Nancy Altman, đồng giám đốc của tổ chức bất vụ lợi Social Security Works, nói với The Hill trong một cuộc phỏng vấn. “Nhưng COLA là một tính năng vô cùng quan trọng, bởi vì nếu không có COLA, các khoản tiền hưu sẽ mất giá trị dần theo thời gian.”

Theo ông Ken Thomas, chủ tịch quốc gia của Hiệp hội Quốc gia của Nhân viên Liên bang Đã về hưu hoặc Còn đang làm việc (NARFE), thì tuyên bố về mức tăng lớn vào năm 2023 không phải là một bất ngờ, do giá tiêu dùng và lạm phát gia tăng.

“Tuy nhiên, chi phí chăm sóc sức khỏe đang tăng… có thể làm giảm giá trị của mức điều chỉnh này,” ông Thomas nói. “Người cao niên chi tiêu cho chăm sóc y tế nhiều hơn bất kỳ tầng lớp dân số nào khác.”

“COLA không xét đến nơi quý vị sống hoặc cách chi tiêu thực tế của quý vị,” ông William Arnone, Giám đốc điều hành của Học viện Bảo hiểm Xã hội Quốc gia, cho biết. “Đối với một số người, đó là sự phóng đại về chi phí sinh hoạt, chẳng hạn như các thị trấn nhỏ ở Trung Tây so với các khu vực đô thị như New York, Washington D.C., hoặc Chicago. Với việc nhiều người cao tuổi chọn sống ở các khu vực ngoại ô hoặc nông thôn, một số người sẽ được hưởng lợi nhiều hơn” những người khác có cùng mức tăng.

Những lần tăng trước đây

Kể từ năm 2000, COLA trung bình đã giữ mức 2.3% dù qua đủ loại biến động kinh tế. Vào một số năm khó khăn nhất trong khoảng thời gian đó, mức lạm phát quá thấp lại thực sự là điều đáng lo hơn cho nền kinh tế.

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, chính phủ Hoa Kỳ đã ba lần công bố không tăng tiền An sinh Xã hội vì mức lạm phát quá yếu.

Hồi tháng 10/2021, SSA đã công bố mức tăng 5.9%; đây là mức tăng nhiều nhất trong khoảng bốn thập niên.

Tuy nhiên, mức tăng của năm nay là mức tăng nhiều nhất kể từ khi SSA công bố mức tăng 11.2% hồi năm 1981, theo sau mức tăng 14.3% vào năm 1980, dữ liệu cho thấy.

Khoản tiền trả nhỏ hơn

Mức tăng dự kiến này ​​có nghĩa là hệ thống An sinh Xã hội sẽ trả nhiều tiền hơn và sớm hơn, khiến có thể gây thêm căng thẳng cho ngân quỹ (quỹ tín thác) của họ.

Báo cáo hàng năm của các nhà quản lý quỹ tín thác về An sinh Xã hội và Medicare được công bố hồi tháng Sáu cho biết quỹ tín thác của chương trình này sẽ không thể chi trả đầy đủ các quyền lợi bắt đầu từ năm 2035.

Báo cáo hàng năm mới nhất của các nhà quản lý quỹ tín thác cho Sở An sinh Xã hội cho biết, các quỹ tín thác – chi trả tiền hưu trí, tiền hưu cho người phối ngẫu bị góa [khi người thụ hưởng chính mất đi], và tiền khi tàn tật – sẽ chỉ có thể trả đủ các khoản này đúng ngày giờ cho đến năm 2035. Sau đó, tiền thu được từ thuế sẽ chỉ đủ để trả 80% số tiền đó.

Bản tin có sự đóng góp của The Associated Press
Vân Du biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn