ANNE JOHNSON

Dù có ghi danh vào lĩnh lương hưu ở tuổi 65 hay chưa, quý vị vẫn đủ điều kiện nhận Medicare, chỉ cần quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp. Medicare là bảo hiểm y tế liên bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên và cho một số người trẻ hơn bị khuyết tật. Hầu hết những người nhận Medicare đã giúp đóng góp cho Medicare qua nhiều năm đóng các loại thuế lương.

Tính đến tháng 10/2021, hơn 63 triệu người Mỹ đã ghi danh vào chương trình này. Medicare có tính phí đối với những người Mỹ này không? Và liệu Medicare có đài thọ tất cả các chi phí chăm sóc sức khỏe cho họ không?

Quý vị đóng tiền cho Medicare

Trừ một vài trường hợp ngoại lệ, còn thì Medicare không miễn phí. Ngay cả khi đã trả tiền vào chương trình này trong suốt thời gian làm việc của mình, quý vị vẫn sẽ phải đóng một khoản lệ phí bảo hiểm hàng tháng. Nếu quý vị đang hưởng Tiền Hưu trí, thì số tiền đó sẽ được khấu trừ tự động hàng tháng vào chi phiếu của quý vị.

Theo Elder Law Answers, mức phí bảo hiểm Medicare tăng hàng năm. Đối với năm 2022, mức phí này đã tăng 15.5%. Phí bảo hiểm Phần B tăng lên đến 170.10 USD mỗi tháng. Nếu xét việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt của An sinh Xã hội cho năm 2022 chỉ là 5.9%, thì hầu hết những người nhận Medicare và cũng đang lĩnh Tiền Hưu trí đã bị ảnh hưởng. Ngoài ra, với lạm phát ở mức 8.6% vào tháng 05/2022, những người có thu nhập cố định đang cảm thấy áp lực tài chính.

Medicare không đài thọ mọi thứ

Medicare được chia thành Phần A và Phần B. Theo trang web Medicare của chính phủ liên bang, Phần A giúp trả chi phí cho chăm sóc bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, chăm sóc sức khỏe tại nhà, chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng chuyên môn, và chăm sóc an dưỡng cuối đời.

Lưu ý rằng từ quan trọng trong định nghĩa này là “giúp”. Medicare không thanh toán toàn bộ chi phí. Chương trình này chi trả 80% cho hầu hết các dịch vụ và chăm sóc ngoại trú. Quý vị sẽ phải tự trả các khoản khấu trừ (deductibles), các khoản đồng chi trả (copayments), và đồng bảo hiểm (co-insurance). Nếu quý vị bị ốm nặng, tất cả các khoản chi phí này có thể tăng lên nhanh chóng.

Trang web của Medicare giải thích rằng Phần B giúp chi trả các dịch vụ từ các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác, chăm sóc bệnh nhân ngoại trú, thiết bị y tế lâu bền, và các dịch vụ phòng ngừa như khám sức khỏe. Một lần nữa, từ nổi bật là “giúp”. Medicare cũng bao gồm các khoản đồng chi trả và đồng bảo hiểm (20%) mà quý vị phải tự trả.

Medicare không bao gồm bảo hiểm nhãn khoa hoặc nha khoa.

6 điều quý vị có thể không biết về Medicare
Hơn 63 triệu người Mỹ đã đăng ký Medicare tính đến tháng 10/2021. (Ảnh: Fizkes/Shutterstock)

Bảo hiểm thuốc theo toa là bổ sung

Nếu quý vị cần thuốc theo toa, quý vị sẽ cần thêm một chương trình bảo hiểm khác gọi là Phần D, bảo hiểm thuốc Medicare. Quý vị có thể ghi danh Phần D khi quý vị ghi danh Medicare lần đầu tiên.

Có một lựa chọn cho người tiêu dùng khỏe mạnh

Khi bước sang tuổi 65, quý vị sẽ có quyền lựa chọn chương trình Original Medicare (Medicare Nguyên thủy) hoặc chương trình Medicare Advantage. Medicare Advantage không giống như bảo hiểm Medicare bổ sung (Medigap).

Các chương trình Medicare Advantage có cùng phạm vi bảo hiểm như Medicare nguyên thủy, nhưng có thể cung cấp thêm các quyền lợi khác như thuốc theo toa, thị lực, và nha khoa.

Nếu quý vị chọn chương trình này, thì thay vì chi trả trực tiếp cho Medicare, quý vị sẽ trả cho chương trình Medicare Advantage mà quý vị chọn.

Giống như chương trình Original Medicare, quý vị sẽ phải tự trả các khoản đồng bảo hiểm và các khoản khấu trừ. Nhưng không giống như Original Medicare, quý vị sẽ bị giới hạn về bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc các cơ sở điều trị. Mỗi chương trình Medicare Advantage đều có mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ riêng.

Không dành cho người bệnh

Mặc dù phí bảo hiểm của Medicare Advantage có vẻ hấp dẫn, và mức bảo hiểm có thể giống hoặc tốt hơn, nhưng chương trình này có thể đi kèm với các khoản chi phí tự trả nặng nề. Có các khoản đồng chi trả riêng cho các xét nghiệm, chụp X-quang, phẫu thuật ngoại trú, phòng cấp cứu, và hơn thế nữa. Những chi phí này có thể tăng lên nhanh chóng.

Mặc dù các Chương trình Medicare Advantage không thể chọn khách hàng của họ, nhưng các chương trình này được thiết kế để làm nản lòng người bệnh. Các khoản đồng chi trả, các khoản khấu trừ, chi phí ngoài dự tính, và việc từ chối các dịch vụ được cho là không cần thiết về mặt y tế có thể gây ra phiền toái cho các thành viên là người bệnh. Medicare Advantage là tốt nhất cho những người khỏe mạnh.

Bảo hiểm bổ sung lấp đầy khoảng trống bảo hiểm Medicare

Được thiết kế để lấp đầy khoảng trống trong bảo hiểm Medicare, Medigap được các công ty tư nhân bán. Bảo hiểm Medigap có thể giúp chi các khoản đồng chi trả, đồng bảo hiểm, và các khoản khấu trừ.

Không giống như các chương trình Medicare Advantage, các chương trình Medigap không có mạng lưới. Họ cho phép quý vị chọn bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào chấp nhận Medicare nguyên thủy. Và quý vị sẽ không cần phải có giấy giới thiệu từ bác sĩ chính của mình.

Chương trình Medigap hoạt động hiệu quả cho những người bị bệnh hoặc có nhu cầu sức khỏe khác. Chúng linh hoạt và giảm chi phí tự trả (out-of-pocket).

Giới hạn của Medigap

Rất tiếc, quý vị không thể mua cả chương trình bảo hiểm Medigap và chương trình Medicare Advantage cùng một lúc. Quý vị sẽ cần chọn một trong hai.

Các chương trình Medigap mới hơn không được phép bao gồm bảo hiểm thuốc theo toa. Nếu quý vị muốn bảo hiểm thuốc theo toa, quý vị sẽ cần tham gia Medicare Phần D hoặc nhận bảo hiểm thuốc theo toa ở nơi khác.

Hầu hết các chương trình Medigap không bao gồm bảo hiểm nhãn khoa hoặc nha khoa.

Một số chương trình Medigap cũng cung cấp bảo hiểm cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp khi du lịch ở ngoại quốc. Nhưng có một số hạn chế. Các chương trình Medigap thanh toán 80% chi phí khẩn cấp nhất định sau khi trừ 250 USD khoản phí khấu trừ – hạn mức trọn đời là 50,000 USD.

Hình phạt

Nếu quý vị không ghi danh Medicare Phần A, B, và D khi quý vị đủ điều kiện lần đầu tiên, quý vị có thể hối tiếc.

Phần A: Phí bảo hiểm của quý vị có thể tăng 10%. Quý vị có thể trả phí bảo hiểm cao hơn trong gấp đôi số năm quý vị không ghi danh.

Phần B: Quý vị sẽ bị tính thêm 10% cho mỗi 12 tháng mà quý vị lẽ ra đã có thể tham gia Phần B, nhưng đã không tham gia. Mức phạt đó sẽ được cộng vào phí bảo hiểm của quý vị, cho đến hết cuộc đời của quý vị.

Phần D: Sau thời gian ghi danh đầu tiên của quý vị, nếu quý vị có hơn 63 ngày mà không tham gia Phần D hoặc bảo hiểm chi trả cho thuốc men khác, quý vị có thể bị phạt. Mức phạt đó dựa trên “phí bảo hiểm của người thụ hưởng toàn quốc” nhân với số tháng quý vị không tham gia Phần D. Quý vị sẽ nợ mức phạt đó trong thời gian mà quý vị có bảo hiểm thuốc theo toa của Medicare.

Tổng kết

Mặc dù có các khoản khấu trừ tiền lương của quý vị trong nhiều năm, quý vị vẫn phải trả phí bảo hiểm hàng tháng cho Medicare. Thật không may, Medicare thường không đài thọ tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Các chương trình Medicare Advantage hoặc Medigap có thể cung cấp thêm các quyền lợi dịch vụ hoặc chi phí khi Medicare không chi trả. Mỗi chương trình đều có ưu và nhược điểm riêng. Nếu quý vị tương đối khỏe mạnh, chương trình Medicare Advantage có thể đủ và có thể giúp quý vị tiết kiệm chi phí. Nếu quý vị có vấn đề về sức khỏe, thì việc kết hợp Original Medicare với một chương trình Medigap có thể là một lựa chọn thiết thực hơn.

Bản quyền của The Epoch Times © 2022. Các quan điểm là của các tác giả. Những thông tin này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nên được hiểu hoặc hiểu như một khuyến nghị hoặc một lời mời chào. The Epoch Times không đưa ra lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, lập kế hoạch tài chính, lập kế hoạch bất động sản hoặc bất kỳ lời khuyên tài chính cá nhân nào khác. The Epoch Times không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp.

Nhật Thăng biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn