JILL MCLAUGHLIN

Theo một báo cáo gần đây của Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, California có nhiều thành phố bị ô nhiễm nhất đất nước.

Báo cáo Tình trạng Không khí năm 2023 của hiệp hội trên, được công bố hôm 19/04, liệt kê  thành phố của tiểu bang này nằm trong 10 thành phố ô nhiễm nhất, theo ba hạng mục.

Los Angeles vẫn là thành phố có tầng ozone – hoặc khói bụi – tệ hại nhất cả nước. Thành phố trên đã giữ danh hiệu này trong hầu hết các năm, ngoại trừ một năm, trong vòng 24 năm mà hiệp hội này theo dõi.

Các giàn khoan dầu tại mỏ dầu Chevron ở Bakersfield, California, ảnh chụp vào ngày 21/11/2016. (Ảnh: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)
Xe hơi trên đường cao tốc tắc nghẽn ở Los Angeles, California, vào ngày 28/08/2018. (Ảnh: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Thành phố Chico, California, đã cải thiện chất lượng không khí đủ để ra khỏi danh sách các thành phố ô nhiễm khói bụi nhất.

Mười quận của Tiểu bang Vàng (Golden State) không đạt yêu cầu về tất cả các dạng ô nhiễm là Fresno, Kern, Kings, Los Angeles, Madera, Riverside, San Bernardino, Stanislaus, Sutter, và Tulare.

Năm thành phố của California bị ô nhiễm hạt (particulate matter) nặng nề nhất hàng ngày – chẳng hạn như bụi, chất bẩn hoặc khói – là:

 • Bakersfield (cũng là thành phố xếp thứ nhất toàn quốc)
 • Fresno-Madera-Hanford (xếp thứ 2 toàn quốc)
 • Visalia (xếp thứ 4 toàn quốc)
 • San Jose-San Francisco-Oakland (xếp thứ 6 toàn quốc)
 • Redding-Red Bluff (xếp thứ 7 toàn quốc)

Năm thành phố của California bị ô nhiễm hạt nặng nề nhất hàng năm là:

 • Bakersfield (xếp thứ nhất toàn quốc)
 • Visalia (xếp thứ 2 toàn quốc)
 • Fresno-Madera-Hanford (xếp thứ 3 toàn quốc)
 • Los Angeles-Long Beach (xếp thứ 4 toàn quốc)
 • Sacramento-Roseville (xếp thứ 6 toàn quốc)

Sáu thành phố ở California bị ô nhiễm tầng ozone nặng nề nhất là:

 • Los Angeles-Long Beach (số 1 toàn quốc)
 • Visalia (số 2 toàn quốc)
 • Bakersfield (xếp thứ 3 toàn quốc)
 • Fresno-Madera-Hanford (xếp thứ 4 toàn quốc)
 • Sacramento-Roseville (xếp thứ 7 toàn quốc)
 • San Diego-Chula Vista-Carlsbad (xếp thứ 8 toàn quốc)

Trên toàn quốc, bảy thành phố được xếp hạng là thành phố sạch nhất xét về ô nhiễm hạt mịn và tầng ozone là:

 • Asheville-Marion-Brevard, North Carolina
 • Bangor, Maine
 • Greenville-Kingston-Washington, North Carolina
 • Lincoln-Beatrice, Nebraska
 • Rochester-Batavia-Seneca Falls, New York
 • Thành phố Honolulu, Hawaii
 • Wilmington, North Carolina

Doanh Doanh biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn