ALLAN STEIN

Đơn vị Liêm chính Bầu cử của Tổng chưởng lý Arizona đã gửi thư đến Quận Maricopa yêu cầu phản hồi về các vấn đề xảy ra trong cuộc bầu cử ngày 08/11.

Trong một bức thư gửi Trưởng Bộ phận Dân sự Thomas Liddy của Văn phòng Biện lý Quận Maricopa, Trợ lý Tổng chưởng lý Jennifer Wright cho biết văn phòng tổng Chưởng lý (AG) đã “nhận được hàng trăm đơn khiếu nại kể từ Ngày Bầu Cử,” và các khiếu nại “vượt ra ngoài suy đoán thuần túy, bao gồm cả các nhân chứng làm dấy lên những lo ngại về việc tuân thủ pháp lý của Quận Maricopa đối với luật bầu cử Arizona.”

Theo các quan chức bầu cử của Quận Maricopa, ít nhất 60 trong số 223 địa điểm bỏ phiếu đã gặp trục trặc kỹ thuật liên quan đến các máy in phiếu bầu theo yêu cầu (BOD) có cài đặt cấu hình máy in “không đồng nhất”.

Những cài đặt không đồng nhất này đã dẫn đến một số phiếu bầu “không thể đọc được trên máy nhập liệu phiếu bầu.”

Các quan chức của quận ước tính những trục trặc kỹ thuật này có thể đã ảnh hưởng đến hơn 17,000 lá phiếu vào Ngày Bầu Cử.

Bà Wright cho biết trong thư: “Dựa trên các khiếu nại có tuyên thệ của các nhân viên bầu cử làm việc cho Quận Maricopa, những máy in BOD này đã được kiểm tra vào Thứ Hai, hôm 07/11, mà không có bất kỳ trục trặc rõ ràng nào.” 

“Nhiều người trong số những nhân viên bầu cử đó báo cáo rằng mặc dù đã thử nghiệm thành công vào đêm hôm trước, nhưng những máy bỏ phiếu đã bắt đầu gặp trục trặc khi đọc các lá phiếu từ máy in BOD trong vòng 30 phút đầu tiên của cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Ba, 08/11/2022.”

Bức thư nói rằng dựa trên “rất nhiều báo cáo từ nhân viên bầu cử, giám sát viên phòng phiếu và cử tri, kể cả việc quận thừa nhận các trục trặc hàng loạt của các máy in,” Đơn vị Liêm chính Bầu cử đã yêu cầu các thông tin sau: những địa điểm bỏ phiếu gặp trục trặc với máy in BOD hoặc máy nhập liệu; những vấn đề cụ thể tại từng địa điểm bỏ phiếu; bất kỳ trục trặc nào khác liên quan đến máy in BOD và/hoặc máy nhập liệu có thể góp phần gây ra trục trặc tại các địa điểm bỏ phiếu; nhật ký toàn diện về tất cả các thay đổi đối với cài đặt cấu hình máy in BOD (bao gồm danh tính của các cá nhân thực hiện thay đổi); các tiêu chuẩn của Quận Maricopa về cài đặt cấu hình máy in BOD; thời gian chính xác mà các cài đặt cấu hình máy in không đồng nhất được phát hiện là nguyên nhân gốc rễ của trục trặc này; phương pháp được sử dụng để cập nhật hoặc cấu hình lại các thiết bị cài đặt cấu hình máy in tại mỗi địa điểm bỏ phiếu.

Arizona: Tổng chưởng lý yêu cầu phản hồi về các vấn đề trong Ngày Bầu Cử
Các cử tri bỏ phiếu bầu của họ vào một thùng phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ tại Trung tâm Kiểm phiếu và Bầu cử Quận Maricopa, ở Phoenix, Arizona hôm 08/11/2022. (Ảnh: Olivier Touron/AFP qua Getty Images)

Đơn vị Liêm chính Bầu cử cũng sẽ xem xét các thủ tục “kiểm tra bỏ phiếu” trong ngày bầu cử, trong đó các cử tri bị ảnh hưởng đã nhận được các lá phiếu tạm thời hoặc hướng dẫn để đi đến một địa điểm bỏ phiếu khác.

Bà Wright cho biết đơn vị này cũng yêu cầu một báo cáo chi tiết về việc đào tạo nhân viên bầu cử về các thủ tục kiểm tra bỏ phiếu và “cơ sở pháp lý” cho các thủ tục này.

Đơn vị cũng muốn biết “tại sao Maricopa tiếp tục công khai khuyến khích cử tri rời khỏi địa điểm bỏ phiếu sau khi đã được thông báo… rằng các nhân viên bầu cử dường như đã được đào tạo không đúng cách về các thủ tục ‘kiểm tra bỏ phiếu’.”

“Do các vấn đề phổ biến trong cài đặt cấu hình máy in không đồng nhất, nhiều cử tri đã không thể nhập liệu các phiếu bầu của họ vào Ngày Bầu Cử bằng cách sử dụng máy nhập liệu tại chỗ,” bà Wright cho biết trong thư.

“Thay vào đó, cử tri được hướng dẫn để lá phiếu của họ vào ‘Khay số 3.’”

Các quan chức của Maricopa đã nói rằng những lá phiếu này sẽ được đưa đến Trung tâm Bầu cử và Nhập liệu của Quận Maricopa vào cuối ngày để được kiểm đếm.

Bà Wright cho biết trong bức thư rằng quận “dường như đã không tuân thủ các nguyên tắc theo luật định trong việc phân tách, đếm, nhập liệu, kiểm đếm và vận chuyển các lá phiếu ở Khay số 3.”

“Trên thực tế, Quận Maricopa đã thừa nhận rằng, ở một số địa điểm bỏ phiếu, các lá phiếu không được nhập liệu ở Khay số 3 đã được trộn lẫn với các lá phiếu được nhập liệu tại địa điểm bỏ phiếu.”

Trong bản khai hữu thệ, một quan sát viên bầu cử đã chỉ ra rằng hơn 1,700 lá phiếu không được nhập liệu ở Khay số 3 từ một địa điểm bỏ phiếu đã được “cho vào các túi vải thô màu đen” dành cho các phiếu bầu được nhập liệu.

“Người dân Arizona xứng đáng được báo cáo đầy đủ và giải thích vô số các vấn đề đã xảy ra liên quan đến việc quản lý cuộc bầu cử năm 2022 của Quận Maricopa,” bà Wright nói.

Bà Wright cho biết các vấn đề này liên quan đến “khả năng chứng nhận hợp pháp kết quả bầu cử của Quận Maricopa,” và yêu cầu quận phản hồi trước ngày 28/11.

Nguyễn Lê biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn