Tổng Chưởng lý Merrick Garland đã công bố một bản ghi nhớ về chính sách hôm 21/07 tái khẳng định tính độc lập của Bộ Tư pháp đối với Tòa Bạch Ốc.

Bản ghi nhớ dài năm trang đặt ra chính sách của chính phủ Tổng thống (TT) Biden cho tất cả các thông tin liên lạc với Tòa Bạch Ốc và nhằm nâng cao sự tín nhiệm của công chúng đối với cơ quan thực thi pháp luật đứng đầu của quốc gia này.

Ông Garland viết: “Sự thành công của Bộ Tư pháp phụ thuộc vào sự tín nhiệm của người dân Hoa Kỳ. Sự tín nhiệm ấy phải đạt được mỗi ngày. Và chúng ta chỉ có thể làm được điều đó thông qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn lâu đời của Bộ về tính độc lập trước những ảnh hưởng không phù hợp, thực hiện quyền quyết định một cách có nguyên tắc, và đối đãi với các tình huống theo cách như nhau.”

Tổng Chưởng lý viết tiếp rằng, “Trong suốt hơn bốn thập kỷ qua, các Tổng Chưởng lý đã công bố những chính sách quản trị thông tin liên lạc giữa Bộ Tư pháp và Tòa Bạch Ốc. Các biện pháp bảo vệ theo thủ tục này, mà từ lâu đã chỉ dẫn cách tiếp cận của Bộ đối với các thông tin liên lạc như vậy, được thiết kế nhằm bảo vệ các quyết định thi hành luật hình sự và dân sự cũng như các phán quyết pháp lý của chúng tôi, không bị ảnh hưởng bởi đảng phái hoặc các ảnh hưởng không phù hợp khác, dù là trên thực tế hay trên nhận thức, trực tiếp hay gián tiếp.”

Bộ Tư pháp đưa ra phác thảo chính sách về phạm vi liên hệ với Tòa Bạch Ốc
Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland làm chứng trong phiên điều trần tại Thượng viện ở Hoa Thịnh Đốn hôm 09/06/2021. (Ảnh: Susan Walsh/Pool/Getty Images)

Chính sách này quy định rằng Bộ Tư Pháp (DOJ) sẽ không thông báo cho tổng thống về các vụ việc và hoạt động điều tra hình sự hoặc dân sự đang diễn ra và dự kiến diễn ra ​​trừ phi việc này là “quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống.” Khi việc liên lạc diễn ra, chính sách này hạn chế các đầu mối liên hệ của DOJ chỉ được thông qua Tổng Chưởng lý, phó Tổng Chưởng lý, và nếu có liên quan đến các vụ việc dân sự hoặc các hoạt động điều tra, thì sẽ là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Phần lớn hạn chế này được miễn đối với các vấn đề an ninh quốc gia.

“Tuy nhiên, Văn phòng Tổng Chưởng lý hoặc Phó Tổng Chưởng lý, và Văn phòng Cố vấn Tòa Bạch Ốc, phải được khuyến cáo về những hoạt động liên lạc như vậy,” bản ghi nhớ nêu rõ.

Ông Garland tiếp tục đưa ra các yêu cầu đối với một số liên lạc cụ thể, bao gồm các yêu cầu đối với Văn phòng Tổng Cố vấn pháp luật, Văn phòng Biện lý đặc trách n xá, và đối với các yêu cầu của Tòa Bạch Ốc về các ý kiến ​​pháp lý.

Các nhân viên DOJ nhận được các liên hệ ngoài phạm vi mà bản ghi nhớ cho phép được chỉ dẫn chuyển hướng liên hệ đến các quan chức phù hợp.

“Chẳng hạn như Tổng Chưởng lý Benjamin Civiletti đã lưu ý việc công bố bản ghi nhớ liên lạc đầu tiên của Bộ Tư pháp vào Tòa Bạch Ốc vào năm 1979, những chỉ dẫn này không nhằm ngăn Bộ Tư pháp khỏi các liên lạc hợp pháp với Chính phủ,” ông Garland viết.

“Thay vào đó, chúng [các chỉ dẫn] có mục đích chuyển thông tin liên lạc đến các quan chức phù hợp để thông tin liên lạc có thể được xem xét một cách thoả đáng, tránh khỏi sự xuất hiện hoặc thực tế của các ảnh hưởng không phù hợp. Do đó, những chỉ dẫn này là một yếu tố thiết yếu của các quy chuẩn nhằm bảo đảm Bộ Tư pháp tuân thủ nguyên tắc pháp luật.”

Bản ghi nhớ này thay thế cho tất cả các chính sách liên lạc của chính phủ trước đó liên quan đến Tòa Bạch Ốc và sẽ được ghi lại trong cẩm nang hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Ivan Pentchoukov
Tịnh Nhi biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn