ANDREW CHEN

Hơn một chục thành viên của Nghị viện Canada đã tham gia cùng hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp tại buổi tổ chức kỷ niệm và diễn hành ở Ottawa để kỷ niệm 31 năm ngày môn tu luyện tinh thần này được hồng truyền ra công chúng. Họ nói rằng các bài giảng đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp, tập trung vào “chân, thiện, và nhẫn” là rất cần thiết trong thời kỳ đầy hỗn loạn này.

Các nghị viên từ các đảng phái chính trị khác nhau đã tham dự lễ kỷ niệm này trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05. Họ bao gồm các nghị viên Đảng Tự Do Judy Sgro và Rachel Bendayan, cùng với các nghị viên Đảng Bảo Thủ Garnett Genuis, James Bezan, Ted Falk, Arnold Viersen, Scott Reid, Marilyn Gladu, Tom Kmiec, Dan Muys, Richard Martel, Marc Dalton, Colin Carrie, và Pierre Paul-Hus.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một sự kiện để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một sự kiện để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị viên Đảng Tự do Judy Sgro diễn thuyết tại một cuộc tập hợp để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times) 
Nghị viên Đảng Tự do Judy Sgro diễn thuyết tại một cuộc tập hợp để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times) 
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn một điệu múa truyền thống Trung Hoa để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn một điệu múa truyền thống Trung Hoa để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

Nghị viên Đảng Tự Do Judy Sgro chia sẻ tại buổi lễ rằng, “Pháp Luân Đại Pháp đề cao sự lương thiện, khích lệ mọi người đối đãi tốt với nhau. Và đó là thông điệp mà thế giới cần.”

Bà Sgro cho biết để “cố gắng đạt được nhiều hòa bình hơn” trong bối cảnh các chế độ độc tài đang tiếp tục gây hấn, thế giới này cần nhiều cộng đồng như Pháp Luân Đại Pháp hơn nữa.

Lời kêu gọi cho hòa bình và nhân ái của bà được một số đồng nghiệp trong Nghị viện ủng hộ. Nghị viên Đảng Bảo Thủ Colin Carrie tán dương các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã lan tỏa các nguyên tắc đạo đức trong môn tu luyện của họ, mà ông nói “là những đức tính và giá trị mà toàn bộ người dân ở Canada đều trân quý.”

Bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng

Lễ kỷ niệm diễn ra trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13/05, đánh dấu ngày môn tu luyện tinh thần này được nhà sáng lập Lý Hồng Chí truyền ra ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn khí công tu luyện của Phật Gia, bao gồm các bài giảng cũng như bộ công pháp tĩnh tại giúp cải thiện cả tâm lẫn thân, chiểu theo các giá trị chân, thiện, và nhẫn.

Nghị viên Đảng Bảo Thủ James Bezan diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times) 
Nghị viên Đảng Bảo Thủ James Bezan diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times) 
Nghị viên Đảng Tự Do Rachel Bendayan diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times) 
Nghị viên Đảng Tự Do Rachel Bendayan diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times) 
Nghị viên Đảng Bảo Thủ Garnett Genuis diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times) 
Nghị viên Đảng Bảo Thủ Garnett Genuis diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times) 

Ngay sau khi được giới thiệu, môn tu luyện này đã trở nên phổ biến rộng rãi và ước tính có khoảng 70 triệu đến 100 triệu học viên ở Trung Quốc vào năm 1999. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Trung Cộng Giang Trạch Dân xem sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa cho quyền cai trị của chế độ độc tài này, nên vào tháng 07/1999, ông ta đã tiến hành một chiến dịch đàn áp tàn bạo nhằm mục đích ‘xóa sổ’ môn tu luyện này.

Nghị viên Tory Ted Falk cho biết có một “xu hướng đáng báo động” về đàn áp tôn giáo trên toàn thế giới.

“Tôi có mặt ở đây hôm nay để góp thêm tiếng nói của mình với những người kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp tín ngưỡng đáng lên án này,” ông Falk nói. “Hôm nay chúng tôi ở đây để giúp mọi người ở Canada hiểu rằng xã hội nhân loại sẽ phồn vinh và hưng thịnh khi có tự do – quyền tự do thực sự, quyền tự do mà chỉ có Chúa chứ không phải [chính phủ] mới có thể ban cho.”

Nghị viên Đảng Bảo Thủ Scott Reid cho biết lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công đã truyền cảm hứng cho nhiều người, lưu ý rằng ông đã nêu vấn đề về cuộc bức hại của Trung Quốc đối với môn tu luyện này tại Hạ viện từ năm 2001.

“Làm sao chúng ta có thể không cảm phục trước sự dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc khi đối mặt với cuộc bức hại này? Làm sao chúng ta có thể không được truyền động lực khi chứng kiến những việc làm đầy thiện ý mà các học viên đang thực hiện ở cả Trung Quốc lẫn trên toàn thế giới, cũng như cách họ chỉ đường cho mọi người thuộc mọi giai tầng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn?” ông nói tại buổi kỷ niệm. Ông Reid nói thêm rằng ông “vô cùng chấn động” khi chính quyền Trung Quốc không hiểu rằng cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp “đang thể hiện những điều tốt đẹp nhất trong văn hóa truyền thống Trung Hoa cho toàn thế giới.”

Ông đã nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Nghị viên Đảng Bảo Thủ Marilyn Gladu diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị viên Đảng Bảo Thủ Marilyn Gladu diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị viên Đảng Bảo Thủ Marc Dalton diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị viên Đảng Bảo Thủ Marc Dalton diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị viên Đảng Bảo Thủ Tom Kmiec diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị viên Đảng Bảo Thủ Tom Kmiec diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

Nghị viên Tom Kmiec đã nói về bà Tôn Thiến (Sun Qian), người Canada, một học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang bị cầm tù ở Trung Quốc.

“Bà ấy bị buộc phải từ bỏ quốc tịch [Canada] của mình. Bà ấy đã bị kết án tám năm tù,” ông nói. “Nhiều người trong số quý vị đã bị cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lẫn các đặc vụ của họ trên khắp thế giới bức hại trong một thời gian rất, rất dài. Vì vậy, đó là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ không ngừng và lòng dũng cảm, lòng kiên nhẫn và lòng trắc ẩn của quý vị, [khi quý vị] vẫn kiên định với những gì quý vị tin tưởng.”

Đẩy lùi

Nghị viên Đảng Bảo Thủ James Bezan đã lên án Trung Cộng vì vẫn tiếp tục cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các hành vi bức hại gồm tra tấn, lao động cưỡng bức, tra tấn tình dục, và thậm chí là thu hoạch nội tạng sống.

“Thật ghê tởm và đáng buồn, các học viên Pháp Luân Công đã luôn bị chính quyền cộng sản ở Bắc Kinh nhắm đến, bức hại, và hành quyết,” ông nói. “Và thậm chí còn đáng lo ngại hơn là hoạt động thu hoạch nội tạng bất hợp pháp mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang buôn bán ra khắp thế giới.”

Nghị viên Đảng Bảo Thủ Dan Muys diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị viên Đảng Bảo Thủ Dan Muys diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị viên Đảng Bảo Thủ Colin Carrie diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa  hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị viên Đảng Bảo Thủ Colin Carrie diễn thuyết tại một cuộc tập hợp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa  hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

Ông cũng lên án nỗ lực mở rộng cuộc đàn áp của Bắc Kinh ra hải ngoại, đề cập đến các tin tức gần đây cho thấy một đặc phái viên tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto đã tham gia vào việc đe dọa nghị viên Đảng Bảo Thủ Michael Chong.

“Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang sử dụng các văn phòng ngoại giao, đại sứ quán của họ ở Ottawa, các lãnh sự quán trên khắp Canada, đặc biệt là ở Toronto, và [họ] đang cố gắng đe dọa người Canada gốc Hoa. Trung Cộng đang cố uy hiếp họ bằng cách đe dọa thân nhân họ ở những nơi như Hồng Kông và Hoa lục.”

Ông Garnett Genuis, một người ủng hộ lâu năm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cho biết Hạ viện đã thông qua một dự luật mang tính lịch sử, Dự luật S-223, hồi tháng Mười Hai năm 2022 nhằm định ra các tội danh mới để chống lại nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức và buôn bán nội tạng ra hải ngoại.

Đoàn nhạc Thiên Quốc biểu diễn tại Ottawa để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Đoàn nhạc Thiên Quốc biểu diễn tại Ottawa để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

Ông Genuis cho biết, còn nhiều việc phải làm vì “việc vận động của chúng ta giờ đây cần hướng đến việc chứng kiến thực thi trọn vẹn dự luật này, khuyến khích các hiệp hội y tế và chính quyền tỉnh thực hiện theo những biện pháp đó, để bảo đảm các bác sĩ biết về luật mới, rồi xác định và truy tố những kẻ tham gia vào hoạt động thu hoạch và buôn bán nội tạng cưỡng bức [ở hải ngoại].

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trống lưng để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trống lưng để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

Ông Genuis cũng chỉ ra các tin tức gần đây về các hoạt động đe dọa và can thiệp của Trung Cộng ở Canada.

“Không chỉ là bạo lực và đàn áp đang xảy ra ở nhiều nơi khác,” ông nói. “Đó là về các mối đe dọa, sự hăm dọa, ngay tại đây ở Canada, và đó là một lý do khác tại sao việc chúng ta sát cánh cùng nhau để đứng lên vì công lý và nhân quyền lại quan trọng đến vậy.”

Nghị viên Đảng Bảo Thủ Marilyn Gladu cũng tham dự buổi lễ kỷ niệm này.

Các học viên nhí của Pháp Luân Đại Pháp trình diễn một màn biểu diễn chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Các học viên nhí của Pháp Luân Đại Pháp trình diễn một màn biểu diễn chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Các học viên nhí của Pháp Luân Đại Pháp trình diễn một màn biểu diễn chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Các học viên nhí của Pháp Luân Đại Pháp trình diễn một màn biểu diễn chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

Bà nói: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi sẽ đứng lên cũng như tiếp tục kêu gọi cho tự do, không chỉ ở quê hương tôi mà trên toàn thế giới.”

Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt tháng này, với việc một số thành phố trên khắp Canada treo cờ Pháp Luân Đại Pháp hoặc thắp sáng các địa danh. Nghị viên Đảng Bảo Thủ Dan Muys, người đại diện cho khu vực Flamborough-Glanbrook của Ontario cho biết, một lễ thượng cờ sẽ được tổ chức lần đầu tiên bên ngoài tòa thị chính Hamilton hôm 11/05 sắp tới.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn một bài hát tại sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn một bài hát tại sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn một điệu múa truyền thống Trung Hoa để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn một điệu múa truyền thống Trung Hoa để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 03/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Người dân chụp ảnh Đoàn nhạc Thiên Quốc khi đoàn biểu diễn ở Ottawa hôm 03/05/2023 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Người dân chụp ảnh Đoàn nhạc Thiên Quốc khi đoàn biểu diễn ở Ottawa hôm 03/05/2023 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

Nhóm biên dịch tin tức Anh ngữ Epoch Times Tiếng Việt

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn