THE CENTER SQUARE

Một báo cáo mới xếp hạng tất cả 50 tiểu bang từ tốt nhất đến tệ nhất về tình hình kinh tế, cho thấy tiểu bang nào đã cải thiện, và tệ hơn, trong việc tạo ra môi trường kinh tế nơi mà các doanh nghiệp muốn đầu tư.

Hội đồng Trao đổi Lập pháp Hoa Kỳ (ALEC) đã công bố bản phân tích tiểu bang, trong đó xếp hạng Utah là tiểu bang đứng thứ nhất, North Carolina đứng thứ hai, và Arizona đứng thứ ba. Idaho và Oklahoma được xếp vào năm vị trí hàng đầu, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm.

“Đường dài mới biết ngựa hay,” ông Jonathan Williams, nhà kinh tế trưởng của ALEC, đồng tác giả báo cáo này, nói với The Center Square. “Utah là tiểu bang có dân số phát triển nhanh nhất cả nước, với mức tăng dân số hơn 18% trong thập niên qua. Vì vậy, một trong những điều nổi bật – mà chúng tôi thấy không chỉ ở Utah mà ở rất nhiều tiểu bang nằm trong mười tiểu bang hàng đầu hoặc nửa nhóm tiểu bang hàng đầu – là các tiểu bang thực hiện đúng chính sách thì đang thực hiện đúng về vấn đề di cư vì mọi người tiếp tục bỏ phiếu thể hiện quan điểm của mình. Những người đóng thuế đang tiếp tục bỏ phiếu chống lại các tiểu bang có mức thuế cao và hướng tới những tiểu bang mang lại nhiều cơ hội kinh tế hơn, chất lượng cuộc sống thực sự tốt hơn, và chi phí cuộc sống thấp hơn.”

Ông nói thêm: “Chúng tôi đã làm việc này đủ lâu để thực sự không có những rủi ro hay trục trặc nào.”

ALEC đã tạo bảng xếp hạng của mình bằng cách sử dụng 15 tiêu chuẩn, mà hầu hết những tiêu chuẩn này đều liên quan đến môi trường thuế của tiểu bang. Các tiêu chuẩn này, được đánh giá ngang nhau, như sau:

 • Thuế suất tối đa đối với thu nhập cá nhân
 • Thuế suất tối đa đối với thu nhập doanh nghiệp
 • Lũy tiến thuế thu nhập cá nhân (thay đổi về thuế trên mỗi 1,000 USD thu nhập)
 • Gánh nặng thuế tài sản (trên mỗi 1,000 USD thu nhập cá nhân)
 • Gánh nặng thuế bán hàng (trên mỗi 1,000 USD thu nhập cá nhân)
 • Gánh nặng thuế còn lại (trên mỗi 1,000 USD thu nhập cá nhân)
 • Thuế thừa kế di sản
 • Những thay đổi về thuế được luật hóa gần đây (2020 & 2021, trên mỗi 1,000 USD thu nhập cá nhân)
 • Mức chi trả nợ như một phần của doanh thu thuế
 • Số công chức trên mỗi 10,000 dân số (tương đương với làm việc toàn thời gian)
 • Khảo sát Hệ thống Trách nhiệm pháp lý của Tiểu bang (giải quyết kiện tụng ngoài hợp đồng, tính công bằng tư pháp, v.v.)
 • Mức lương tối thiểu của tiểu bang (mức tối thiểu của liên bang là 7.25 USD)
 • Chi phí trung bình của bảo hiểm Bồi thường Thương tật cho Người làm việc (trên mỗi 100 USD tiền lương)
 • Tiểu bang có luật Quyền Được Làm việc không? (tùy chọn tham gia hoặc trợ giúp một nghiệp đoàn)
 • Con số giới hạn chi tiêu thuế

Ở cuối bảng xếp hạng này là New York, tiểu bang tệ nhất theo các tiêu chuẩn của ALEC. Vermont được xếp hạng thứ 49, Minnesota đứng thứ 48, và New Jersey đứng thứ 47. Illinois đứng ở vị trí thứ 46, và California xếp thứ 45.

“Đây không phải là lý thuyết đơn thuần,” ông Williams nói. “Đây là những đề mục mà chúng tôi biết cả từ góc độ học thuật, những chính sách mà chúng tôi theo dõi… những điều mà chúng tôi biết là quan trọng từ góc độ lịch sử, nhưng trong 16 năm qua, điều này đã thực sự gây kinh ngạc khi xem xét. Đó không chỉ là giả thuyết. Điều này thực sự phát sinh trong thực tế.”

Đa phần các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đều chiếm vị trí tốt hơn trong bảng xếp hạng này, trong khi các tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo lại tụt xuống cuối bảng. Mười tiểu bang hàng đầu hầu như hoàn toàn do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo, và mười tiểu bang cuối bảng đều do Đảng Dân Chủ lãnh đạo.

Ông Williams nói: “Các tiểu bang tuân theo thể thức thị trường tự do về duy trì mức thuế thấp và duy trì hạn chế các quy định, khích lệ người làm việc, khích lệ người đóng thuế trên mọi mặt là những tiểu bang phát triển nhanh nhất ở Mỹ.”

Bảng xếp hạng đầy đủ các tiểu bang, từ tốt nhất đến tệ nhất theo các tiêu chuẩn của ALEC:

 1. Utah
 2. North Carolina
 3. Arizona
 4. Idaho
 5. Oklahoma
 6. Wyoming
 7. Indiana
 8. North Dakota
 9. Florida
 10. Nevada
 11. Tennessee
 12. Georgia
 13. Texas
 14. South Dakota
 15. Arkansas
 16. Michigan
 17. Wisconsin
 18. Virginia
 19. New Hampshire
 20. Ohio
 21. South Carolina
 22. Mississippi
 23. Alaska
 24. Alabama
 25. Colorado
 26. Louisiana
 27. Kentucky
 28. West Virginia
 29. Delaware
 30. Kansas
 31. Missouri
 32. Iowa
 33. Montana
 34. Washington
 35. Pennsylvania
 36. Nebraska
 37. Massachusetts
 38. New Mexico
 39. Connecticut
 40. Rhode Island
 41. Maryland
 42. Hawaii
 43. Oregon
 44. Maine
 45. California
 46. Illinois
 47. New Jersey
 48. Minnesota
 49. Vermont
 50. New York

Do Casey Harper của The Center Square thực hiện
Thanh Tâm biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn