KEVIN STOCKLIN

Một báo cáo gần đây dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Lao động (BLS) xác nhận điều hiển nhiên một cách khôi hài: Việc làm tiếp tục chảy ra khỏi các tiểu bang ủng hộ nghiệp đoàn và chuyển sang các tiểu bang có những chính sách thị trường tự do hơn.

Theo một nghiên cứu của kinh tế gia Todd Nesbit và nhà phân tích chính sách công Michael LaFaive, các tiểu bang có luật bảo vệ quyền không gia nhập nghiệp đoàn (Right-to-work, RTW) có thêm 1.3 triệu việc làm kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong khi các tiểu bang không có luật RTW mất 1.1 triệu việc làm. Luật RTW quy định rằng người lao động không thể bị ép buộc tham gia nghiệp đoàn hoặc đóng hội phí nghiệp đoàn.

Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRA), do Tổng thống (TT) Franklin D. Roosevelt ký năm 1935, buộc các nhân viên làm việc cho một công ty có nghiệp đoàn phải trả hội phí nghiệp đoàn như một điều kiện để được tuyển dụng. Tuy nhiên, Đạo luật Taft-Hartley năm 1947 – ban đầu bị TT Harry S. Truman phủ quyết và rồi sau đó được chấp thuận bất chấp sự phản đối của ông – cho phép các tiểu bang thông qua luật chống lại việc bắt buộc gia nhập nghiệp đoàn.

Hiện tại, 28 tiểu bang có luật RTW, và đang gặt hái được nhiều lợi ích về đầu tư, việc làm, tăng trưởng dân số, và nguồn thu từ thuế cho tiểu bang cao hơn.

“Không có gì ngạc nhiên khi thấy những số liệu BLS mới nhất,” ông Lee Schalk, phó chủ tịch đặc trách về chính sách của Hội đồng Trao đổi Lập pháp Hoa Kỳ (ALEC), nói với The Epoch Times. “Số liệu cũng phù hợp với các xu hướng di cư mà chúng tôi đã theo dõi. Hiện tượng này đã thu hút sự quan tâm trong đại dịch khi hàng trăm ngàn người đi khỏi các tiểu bang không có luật bảo vệ quyền không gia nhập nghiệp đoàn như New York và California, và họ tràn vào các tiểu bang có luật bảo vệ quyền không gia nhập nghiệp đoàn như Florida, Texas, North Carolina, và nhiều tiểu bang miền nam.”

Nghiên cứu của hai ông Nesbit và LaFaive cho thấy 16 trong số 28 tiểu bang có luật RTW hiện đã khôi phục hoàn toàn số việc làm bị mất trong đại dịch; thậm chí một số tiểu bang đã vượt quá mức việc làm từng có trước đại dịch. Trong số các tiểu bang không có luật RTW, chỉ có Colorado và Montana là hai tiểu bang đã khôi phục được tất cả các việc làm bị mất.

Để ngăn chặn sự giảm bớt việc làm trong các nghiệp đoàn, hồi tháng 03/2021, Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Quyền Tổ chức (PRO). Đạo luật này sẽ một lần nữa buộc tất cả nhân viên tại các công ty có nghiệp đoàn phải trở thành thành viên nghiệp đoàn và vô hiệu hóa luật RTW của tiểu bang. Đạo luật PRO “cho phép có các thỏa thuận thương lượng chung yêu cầu tất cả các nhân viên, do nhóm đứng ra thỏa thuận đại điện, phải đóng góp hội phí cho tổ chức lao động để trang trải cho việc đại diện đó, mặc dù có luật tiểu bang quy định ngược lại.”

Trong số những điều khác, luật này cũng cho phép thực hiện các cuộc bỏ phiếu thành lập nghiệp đoàn bằng cách để người lao động ký vào thẻ hoặc đơn kiến ​​nghị thay vì bỏ phiếu kín. Những người phản đối cho rằng cách làm này, được gọi là “tổ chức kiểm tra thẻ”, có thể khiến người lao động bị các nhà tổ chức nghiệp đoàn đe dọa.

Trong khi ca ngợi Đạo luật PRO, TT Joe Biden tuyên bố rằng “gần 60 triệu người Mỹ sẽ gia nhập một nghiệp đoàn nếu họ có cơ hội, nhưng quá nhiều nhà tuyển dụng và các tiểu bang ngăn cản họ làm điều đó thông qua các cuộc tấn công chống lại nghiệp đoàn. Họ biết rằng không có các nghiệp đoàn, thì họ có thể bóc lột người lao động – cả người tham gia nghiệp đoàn lẫn người không tham gia nghiệp đoàn.”

Ông Biden đã tự xem mình là “tổng thống ủng hộ nghiệp đoàn nhất trong lịch sử”.

Đạo luật này sẽ là một cứu cánh cho lao động có tổ chức, với số lượng thành viên đã giảm dần từ 35% lực lượng lao động của Mỹ vào những năm 1950 xuống còn 10.5% ngày nay, với chỉ 6.4% người làm việc trong các công ty tư nhân lựa chọn gia nhập nghiệp đoàn (phần còn lại là các nhân viên chính phủ).

Đạo luật PRO chưa được đệ trình tại Thượng viện, và hiện có vẻ như nhận được rất ít sự ủng hộ từ phía Đảng Cộng Hòa. Những người ủng hộ Đạo luật PRO đã xem thường luật RTW như là “quyền được làm việc với mức lương thấp hơn”, khi cho rằng người lao động ở các tiểu bang có luật RTW bị trả lương thấp hơn so với các tiểu bang có nghiệp đoàn.

Lương tăng ở các tiểu bang có luật RTW

Theo một báo cáo hồi năm 2018 của công ty tư vấn National Economic Research Associates (NERA), “Luật RTW không dẫn đến mức lương trung bình thấp hơn trong cả ngành có nghiệp đoàn lẫn không có nghiệp đoàn. Ngược lại, báo cáo này cho biết thu nhập cá nhân tăng thêm 10% ở các tiểu bang có luật RTW từ năm 2001 đến 2016, tăng 39%, so với mức tăng 26% ở các tiểu bang không có luật RTW.”

“Mật độ nghiệp đoàn thấp hơn có liên quan đến các mức việc làm cao hơn, đầu tư tăng, chi tiêu cho R&D và cải tiến gia tăng,” báo cáo của NERA cho biết thêm, lưu ý rằng việc làm trong khu vực tư nhân ở các tiểu bang có luật RTW tăng 27%, so với 15% ở các tiểu bang không có luật RTW.

Các tiểu bang có luật RTW cũng dẫn đầu về năng suất, tạo ra sản lượng cao hơn 10% so với các tiểu bang không có luật RTW.

“Các tiểu bang có luật bảo vệ quyền không gia nhập nghiệp đoàn có thể nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của thị trường hoặc điều kiện kinh tế,” ông Schalk nói. “Họ có thể làm những việc như khuyến khích năng suất lao động cao hơn bằng cách đưa ra mức lương hoặc tiền thưởng dựa trên năng suất – điều mà họ sẽ không thể đưa ra trong các hợp đồng làm việc trong nghiệp đoàn.”

Việc thúc đẩy nghiệp đoàn kiểm soát nhiều hơn những người lao động Hoa Kỳ cũng làm nảy sinh các vấn đề về dân quyền, do mối quan hệ chính trị chặt chẽ giữa các nghiệp đoàn và Đảng Dân Chủ. Tháng 06/2018, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết trong vụ Janus kiện AFSCME rằng việc buộc các nhân viên chi trả để hỗ trợ vị thế chính trị của các nghiệp đoàn là một sự vi phạm đối với quyền tự do ngôn luận của họ.

Quan điểm của tòa án tuyên bố rằng “việc buộc các cá nhân tự do và độc lập ủng hộ những ý tưởng mà họ cảm thấy phản đối làm gia tăng những lo ngại nghiêm trọng về Tu chính án thứ Nhất.”

Khi được lựa chọn, chỉ có 4% người làm việc thuộc khu vực tư nhân ở các tiểu bang có luật RTW chọn gia nhập nghiệp đoàn, so với 9% ở các tiểu bang không có luật RTW, nơi họ không có lựa chọn nào khác.

Các tiểu bang ủng hộ nghiệp đoàn mất 1 triệu việc làm cho các tiểu bang bảo vệ quyền không vào nghiệp đoàn
(Nguồn: Tổ chức National Right to Work Legal Defense and Education Foundation)

Nhật Thăng biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn