Hôm 28/12/2021, các Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS), trong một lần đảo ngược chính sách, đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu thực thi lệnh bắt buộc chích ngừa COVID-19 của mình đối với các cơ sở ở một nửa các tiểu bang của Hoa Kỳ, nơi lệnh này chưa bị ngăn chặn về mặt pháp lý.

CMS đã sửa đổi ngày tuân thủ cho các lệnh bắt buộc chích ngừa này. Các cơ sở nhận được tài trợ của Medicaid hoặc Medicare đều phải tuân thủ giai đoạn đầu của lệnh này, có nghĩa là tất cả nhân viên y tế phải chích liều đầu tiên vaccine Pfizer hoặc Moderna, hoặc một mũi vaccine Johnson & Johnson trước ngày 27/01/2022 – hoặc 30 ngày sau khi bản ghi nhớ CMS được ban hành.

Theo bản ghi nhớ trên, các cơ sở đó cũng sẽ phải tuân thủ giai đoạn thứ hai của CMS, có nghĩa là nhân viên y tế cần phải chích liều thứ hai trước ngày 28/02/2022.

Đầu tháng 12/2021, một phát ngôn viên của CMS nói với The Epoch Times rằng họ đã đình chỉ việc thực thi lệnh bắt buộc chích ngừa đối với các nhân viên y tế “trong khi chờ đợi những diễn biến tương lai của việc tranh tụng.” Điều này được đưa ra sau khi một số tòa án ban hành lệnh chống lại quy định này.

Các trung tâm CMS lại thi hành lệnh bắt buộc chích ngừa
Bò trong giờ ăn tại một trang trại ở Escondido, California vào ngày 16/04/2020 (Ảnh: Ariana Drehsler/AFP/Getty Images)

Nhưng giờ đây, theo chỉ thị mới nhất của họ, một cơ sở y tế sẽ phải chứng minh rằng “các chính sách và thủ tục được phát triển và thực hiện để bảo đảm tất cả nhân viên của cơ sở” đều phải tuân theo quy định bắt buộc của cơ quan này “bất kể trách nhiệm lâm sàng hoặc tiếp xúc với bệnh nhân hoặc bác sĩ nội trú, đều phải chích ngừa COVID-19,” bản ghi nhớ trên quy định.

Chỉ thị của CMS cho biết, cơ sở đó cũng phải chứng minh rằng “100% nhân viên đã chích ít nhất một liều vaccine COVID-19, hoặc có yêu cầu đang chờ giải quyết, hoặc đã được cấp giấy miễn trừ đủ điều kiện, hoặc được xác định là có thời gian trì hoãn tạm thời theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.”

Nếu có ít hơn 100% nhân viên tuân thủ lệnh này, thì “cơ sở đó [bị cho là] không tuân thủ quy định trên,” theo CMS. “Cơ sở đó sẽ nhận được thông báo về việc họ không tuân thủ tiêu chuẩn 100%. Một cơ sở đạt trên 80% và có kế hoạch đạt được tỷ lệ chích ngừa 100% cho nhân viên trong vòng 60 ngày sẽ không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế bổ sung.”

Theo lệnh bắt buộc, một cơ sở không tuân thủ quy tắc này sẽ có nguy cơ mất nguồn tài trợ từ Medicare hoặc Medicaid của liên bang.

Lệnh bắt buộc chích ngừa của CMS hiện sẽ ảnh hưởng đến các tiểu bang sau: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, và Wisconsin.

Trong khi đó, hướng dẫn trên hiện không áp dụng ở Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, West Virginia, và Wyoming – theo CMS.

Bản ghi nhớ này cũng cho biết: Ở những tiểu bang không thể thực thi lệnh bắt buộc chích ngừa, thì các kiểm tra viên của CMS “không nên thực hiện bất kỳ nỗ lực nào” để yêu cầu các cơ sở phải tuân thủ.

Jack Phillips
Thanh Tâm biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn