ANNE JOHNSON

Hầu hết người Mỹ đang chơi trò “đuổi theo cho kịp” (catch up) khi đề cập đến các khoản tiết kiệm hưu trí.

Ngay cả khi quý vị kiếm được một khoản thu nhập khá lớn, việc để ra một món tiền vào quỹ về hưu vẫn là một thách thức. Luôn có một số việc cần thiết mà quý vị phải giải quyết. Vì vậy, điều thiết yếu là quý vị hãy chắc rằng mình nhận được tiền hưu trí nhiều nhất có thể từ An sinh Xã hội.

May mắn thay, có một số chiến lược quý vị có thể sử dụng để tận dụng tối đa Phúc lợi An sinh Xã hội (Tiền Hưu trí) của mình. Mặc dù Sở An sinh Xã hội không phát tiền thưởng, nhưng một số khoản tăng giống như tiền thưởng có thể xảy ra.

Sở An sinh Xã hội sử dụng một công thức dựa trên thu nhập suốt đời để tính số tiền hưu trí mà người thụ hưởng có thể nhận được. Sau đó, họ áp dụng điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm (COLA:cost-of-living adjustment). Việc điều chỉnh này nhằm mục đích bù đắp ảnh hưởng của lạm phát và các yếu tố làm giảm sức mua khác của chi phiếu Hưu trí hàng tháng của quý vị. Trong năm 2022, COLA là 5.9%.

Cách tối đa hóa tiền hưu trí của quý vị
Các khoản Tiền Hưu trí của quý vị có thể tăng lên dựa trên tỷ lệ lạm phát. (Ảnh: fizkes/ShutterStock)

Quý vị phải đợi cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu (FRA: full retirement age) mới nhận được đầy đủ quyền lợi của mình. Ngày nay, FRA thường ở tuổi 66 hoặc 67, tùy thuộc vào năm sinh của quý vị.

Nhưng nếu quý vị nghỉ hưu sớm và đang hy vọng kiếm thêm một chút thu nhập, có thể có một cách để tự thưởng cho mình.

Quý vị có thể nghỉ hưu ở tuổi 62 với mức Tiền Hưu trí nhận được giảm đi, nhưng bất kỳ thu nhập nào quý vị nhận được ngoài Tiền Hưu trí sẽ bị hạn chế cho đến khi quý vị đạt FRA. Trong thời gian này, thu nhập kiếm thêm của quý vị không được quá 1,630 USD mỗi tháng. Nếu quý vị kiếm vượt quá số tiền đó, Tiền Hưu trí của quý vị sẽ bị khấu trừ.

Chi phiếu Tiền Hưu trí trung bình khi đến FRA, chưa tính thu nhập bổ sung, là 1,563 USD/ tháng. Nếu quý vị nghỉ hưu sớm, chi phiếu đó sẽ bị giảm bớt. Việc hạn chế thu nhập bổ sung kiếm được có thể là một khó khăn nữa trong giai đoạn nghỉ hưu sớm này.

Dân biểu Bill Posey (Cộng Hòa–Florida) đã giới thiệu Đạo luật Hỗ trợ do Lạm phát cho công dân cao tuổi. Dự luật này đề nghị tăng ngưỡng thu nhập thêm mà một người nhận Tiền Hưu trí trước khi đến FRA có thể kiếm được mỗi tháng –  lên 2,046.67 USD/tháng. Đó là khoảng 484 USD thêm mỗi tháng.

Ông Posey đề nghị đạo luật này để giúp những người cao tuổi chống lại lạm phát. Đạo luật này sẽ giúp những người nhận An sinh Xã hội giảm bớt nhu cầu đi vay nợ và đem lại cho họ thu nhập giống như tiền thưởng.

Cách tối đa hóa tiền hưu trí của quý vị
Nếu quý vị nghỉ hưu sớm và đang hy vọng kiếm thêm một chút thu nhập, có thể có một cách để tự thưởng cho mình. (Ảnh: WHYFRAME/ShutterStock)

Nếu quý vị chọn nhận Tiền Hưu trước khi đến FRA, thì có một cách khác để có tiền như tiền thưởng. Cách này tận dụng lợi thế của những gì được gọi là “khoản đặc biệt” (special payment) sau khi nghỉ hưu.

Về căn bản, có những trường hợp quý vị thực hiện công việc trước khi nghỉ hưu, nhưng lại nhận được tiền công sau khi nghỉ hưu. Trong đa số trường hợp, bất kể tuổi tác, các khoản thanh toán này sẽ không ảnh hưởng đến Tiền Hưu trí của quý vị. Các khoản thanh toán đặc biệt có thể bao gồm tiền nghỉ phép (vacation pay), tiền ốm đau (sick pay), tiền thôi việc (severance pay), tiền trả lại (back pay), tiền thưởng (bonus), và tiền hoa hồng bán hàng (sales commission).

Nhân viên bán hàng và đại lý bảo hiểm có thể có lợi thế bởi quy tắc thanh toán đặc biệt này. Những người này thường nhận được hoa hồng cho doanh số bán hàng mà họ thực hiện trước khi nghỉ hưu. Họ không bị phạt về những khoản thanh toán đặc biệt này.

Nông dân cũng có thể có các khoản thanh toán trả muộn (deferred payment). Thường thì nông dân trồng các mùa vụ trong một năm và bán vào năm khác. Nếu một nông dân bán những sản phẩm này sau khi nghỉ hưu, thì thu nhập đó được xem là một khoản tiền đặc biệt và Tiền Hưu trí sẽ không bị giảm.

Một người tự làm chủ cũng có thể tận dụng các khoản tiền đặc biệt. Nếu quý vị tự kinh doanh, bất kỳ khoản thu nhập ròng nào nhận được sau năm đầu tiên quý vị nghỉ hưu đều là một khoản đặc biệt. Nhưng thu nhập này phải được trả cho “các dịch vụ” của công việc thường xuyên và được thực hiện trước khi quý vị đủ điều kiện nhận Tiền Hưu trí.

Cách tối đa hóa tiền hưu trí của quý vị
Thu nhập từ một vụ mùa được thu hoạch và tích trữ đầy đủ trước khi nghỉ hưu sẽ không ảnh hưởng đến các khoản Tiền Hưu trí. (Ảnh: NOVA SAFO/AFP/Getty)

Một cách khác để tối đa hóa Tiền Hưu trí là tận dụng các quy định dành cho các cặp vợ chồng đã kết hôn. Người chồng/vợ có thể tham gia An sinh Xã hội dựa trên quá trình làm việc của họ hoặc lên đến 50% cho người vợ/chồng còn sống của họ. Nếu người vợ/chồng có thu nhập thấp hơn đợi cho đến FRA, họ có thể yêu cầu đủ 50%. Và nếu đã ly hôn nhưng đã kết hôn được ít nhất mười năm, quý vị có thể nộp đơn xin Tiền Hưu trí của vợ/chồng cũ của quý vị.

Người vợ/chồng còn sống có thể được tăng Tiền Hưu trí nếu người chồng/vợ đã qua đời có mức Tiền Hưu trí lớn hơn. Ví dụ: nếu người chồng/vợ đã qua đời có Tiền Hưu trí hàng tháng là 3,000 USD và người còn sống có 2,000 USD mỗi tháng, thì mức Tiền Hưu trí mới cho người còn sống sẽ là 3,000 USD.

Chủ động với các khoản Tiền Hưu trí của quý vị là điều cần thiết. Hãy so sánh thu nhập trên mẫu W-2 của quý vị với thu nhập mà Sở An sinh Xã hội liệt kê là thu nhập của quý vị. Đôi khi có sai sót. Quý vị sẽ muốn bảo đảm rằng hồ sơ công việc của quý vị là chính xác, vì lịch sử thu nhập công việc của quý vị được sử dụng để tính toán quyền lợi Tiền Hưu trí của quý vị.

Nếu khỏe mạnh và muốn tăng quyền lợi hưu trí của mình, quý vị nên đợi đến 70 tuổi hẵng bắt đầu nhận Tiền Hưu trí. Làm vậy sẽ giúp quý vị có cơ hội tối đa hóa quãng thời gian làm việc của mình. Đối với mỗi năm chờ đợi để nghỉ hưu, Tiền Hưu trí hàng tháng của quý vị sẽ tăng lên khoảng 8%. Bằng cách hoãn thời điểm về hưu sau FRA, quý vị sẽ nhận được toàn bộ quyền lợi. Tiền Hưu trí tối đa mà quý vị có thể nhận được là 3,895 USD mỗi tháng.

Cách tối đa hóa tiền hưu trí của quý vị
Các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể tối đa hóa Tiền Hưu trí của họ bằng cách chủ động. (Ảnh: Dragana Gordic/Shutterstock)

An sinh xã hội không trao tiền thưởng một cách rõ hẳn ra. Tuy nhiên, bằng cách chủ động, có nhiều cách để tăng khoản nhận được hàng tháng của quý vị. Ngoài ra, quý vị có thể làm việc để kiếm thêm thu nhập, dẫu rằng có thể kiếm thêm bao nhiêu trước khi đến FRA sẽ còn phụ thuộc vào Đạo luật Hỗ trợ do Lạm phát cho Công dân Cao tuổi được đề nghị. Và, một khi quý vị đến FRA, không còn giới hạn cho thu nhập nào có thể ảnh hưởng đến khoản Tiền Hưu trí của quý vị.

Bản quyền của The Epoch Times © 2022 Các quan điểm chỉ là của các tác giả, nhằm cung cấp thông tin chung và không nên được hiểu hoặc hiểu như một khuyến nghị hoặc xúi giục. The Epoch Times không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, lập kế hoạch tài chính, lập kế hoạch bất động sản, hoặc bất kỳ lời khuyên tài chính cá nhân nào khác. The Epoch Times không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp.

Vân Du biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn