Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động công bố gần đây cho thấy tình hình việc làm ở California đã trở nên tệ như thế nào kể từ trước đại dịch COVID-19.

Từ tháng 02/2020, một tháng trước khi xảy ra các đợt phong tỏa vì đại dịch dẫn đến việc đóng cửa các doanh nghiệp, California đã mất đi 861,000 việc làm.

Khoảng 490,000 người đã rời bỏ lực lượng lao động. 370,000 người khác vẫn muốn làm việc, nhưng không tìm được việc làm.

Việc làm mất ở California chiếm khoảng một phần tư tổng số việc làm bị mất trên toàn Hoa Kỳ so với trước khi xảy ra đại dịch. Hiện có ít hơn 4.2 triệu việc làm ở Hoa Kỳ so với tháng 02/2020.

Vùng đô thị Los Angeles-Long Beach-Anaheim đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Khoảng 250,000 người đã rời bỏ lực lượng lao động và 200,000 người khác muốn làm việc nhưng không tìm được việc. Los Angeles-Long Beach-Anaheim chiếm khoảng 1/10 tổng số việc làm bị mất của Hoa Kỳ kể từ tháng 02/2020.

Ở những nơi khác của tiểu bang California, khu vực San Francisco-Oakland-Hayward đã chứng kiến ​​120,000 người rời bỏ lực lượng lao động, trong khi 50,000 người khác đang tìm việc nhưng không tìm được việc. Tại Thung lũng Silicon gần đó (San Jose-Sunnyvale-Santa Clara), chỉ có khoảng 30,000 người rời khỏi lực lượng lao động và thêm 13,000 người thuộc lực lượng lao động nhưng thất nghiệp (có nghĩa là họ đã tìm việc trong khoảng thời gian bốn tuần trước đó). Trong số các khu vực đô thị lớn ở California, Thung lũng Silicon có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, chỉ 4% – khoảng một nửa so với tỷ lệ thất nghiệp 7.8% ở Los Angeles–Long Beach–Anaheim.

Ở các khu vực ngoại ô chính, lực lượng lao động dân sự thực sự tăng lên ở các vùng Riverside–San Bernardino–Ontario, và về căn bản không thay đổi (giảm 7,000 người) ở Sacramento–Roseville–Arden–Arcade. Trong thời kỳ đại dịch, nhiều người đã rời bỏ căn hộ ở thành thị và mua nhà ở ngoại ô.

Nếu những nỗi sợ hãi liên quan đến đại dịch và các hạn chế tiếp tục giảm bớt, dự đoán người dân sẽ một lần nữa chọn nơi họ sống, làm việc, và vui chơi dựa trên giá thuê, giá nhà, tình trạng sẵn có việc làm, và việc mở cửa trở lại các dịch vụ giải trí.

Tim Shaler
Chánh Tín biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn