JACK PHILLIPS

Cơ quan Quản trị An sinh Xã hội dự kiến ​​sẽ công bố mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt, hay còn gọi là COLA, cho những người được hưởng An sinh Xã hội 13/10 – và đây có thể là mức tăng lớn nhất trong nhiều thập niên.

Các nhà phân tích của Liên đoàn Công dân Cao niên cho biết mức tăng COLA sẽ là 8.7% để theo kịp với lạm phát hàng năm. Năm ngoái (2021), Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội đã công bố mức điều chỉnh 5.9%.

Một báo cáo do nhóm cao niên phi đảng phái đã công bố hồi tháng trước rằng mức tăng như vậy “sẽ là mức cao nhất mà hầu hết những người hưởng An sinh Xã hội (Tiền Hưu trí) còn sống cho đến nay từng nhận được.” Việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt chính thức thường được Cơ quan Quản trị An sinh Xã hội công bố trong tháng Mười.

Mức tăng đó được tính toán dựa trên dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng gần đây nhất, cho thấy lạm phát đã tăng 8.3% trong năm qua tính đến tháng Tám.

Báo cáo cho biết: “COLA nhằm giúp duy trì được sức mua của các khoản An sinh Xã hội khi giá cả tăng lên. Chúng là một khoản gia tăng vĩnh viễn để dần dần nâng cao tổng thu nhập An sinh Xã hội mà các cá nhân sẽ nhận được trong thời gian nghỉ hưu của họ. Nếu không có COLA thích hợp theo kịp với lạm phát, thì sức mua của các khoản An sinh Xã hội ngày càng giảm dần theo thời gian, và điều đó có thể tạo ra những khó khăn, đặc biệt là khi người Mỹ lớn tuổi sống thọ hơn khi nghỉ hưu.”

Liên đoàn Công dân Cao niên ước tính trong báo cáo của mình, người về hưu hiện nhận được hàng tháng khoảng 1,656 USD, nhưng mức điều chỉnh COLA có thể sẽ tăng thêm khoảng 144.10 USD vào số đó.

Điều chỉnh chi phí sinh hoạt cho An sinh Xã hội
Các chi phiếu An sinh Xã hội trống chạy qua một máy in tại cơ sở in của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ ở Philadelphia, Pennsylvania, vào ngày 11/02/2005. (Ảnh: William Thomas Cain/Getty Images)

Thuế

Nhưng COLA tương đối cao cũng có thể khiến một số người về hưu có mức thu nhập vượt quá ngưỡng buộc họ phải trả thuế thu nhập.

Bà Mary Johnson, thuộc Liên đoàn Công dân Cao niên, nói với Fox News hồi tháng Bảy rằng “có thể có một số tác động rất lâu dài đối với COLA lạm phát cao. Tác động này giống như một tình huống không có lợi.”

Bà Johnson cho biết, các khoản An sinh Xã hội hàng tháng cao hơn cũng có thể làm giảm khả năng những người cao niên được hưởng các chương trình thu nhập thấp như Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, hoặc phiếu thực phẩm. Họ cũng có thể không được nhận các khoản phúc lợi y tế Medicare đã điều chỉnh và thuốc theo toa cho những người có thu nhập thấp.

Bà Johnson nói với USA Today: “Đây là những chương trình dựa trên thu nhập. Hầu hết, nếu không phải tất cả, đều dễ dàng được quản lý thông qua các tiểu bang. Nếu chúng tôi dự báo COLA gần 9 hoặc 10%, vâng, tất nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng, không chỉ đến khả năng hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thu nhập thấp của quý vị, mà còn ảnh hưởng đến tất cả những người khác, đến những người không nhận được quyền lợi.”

Bà nói, có “hàng chục ngàn” người về hưu, những người chưa bao giờ phải đóng thuế cho các khoản Tiền Hưu trí của họ, và có thể phải bắt đầu đóng các khoản thuế sắp tới do mức tăng COLA.

Vân Du biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn