Sự công bình. Khi nghe đến những từ này, chúng ta có thể nghĩ đến một phòng xử án với những thẩm phán và các thành viên trong bồi thẩm đoàn.

Nhưng các triết gia Hy Lạp và những nhà tư tưởng đời sau thì cho rằng đức tính nền tảng của sự công bình có ý nghĩa hơn nhiều so với một hệ thống luật pháp. Đối với họ, công bình có nghĩa là chính trực và vô tư, không thiên vị, là điều mà chúng ta thể hiện với những người thân yêu và hàng xóm láng giềng của mình, đối xử với họ bằng sự tôn trọng như bản thân chúng ta mong muốn được đối xử.

Khi chúng ta hành động một cách chính trực và bình đẳng với tất cả những người xung quanh – tăng lương cho một nhân viên xứng đáng, lắng nghe những người không cùng quan điểm, thay vì lên án hãy cố gắng tìm hiểu – chúng ta thúc đẩy sự hòa hợp và làm vững mạnh những nền tảng suy yếu của nền văn hóa và văn minh hiện nay của chúng ta.

Đức hạnh chính trực: Sự công bình
“Sự công bình” (Justice) của Giuseppe Salviati, khoảng năm 1559. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới đều khuyến khích các tín đồ của họ thuận theo nhiều phiên bản của Quy tắc vàng với thông điệp: “Hãy đối xử với người khác theo cách mà bản thân bạn muốn được đối xử.”

Ẩn sâu trong câu danh ngôn cổ xưa đó là những nhịp đập trái tim của sự công bình chân chính.

Jeff Minick
An Nhiên biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn