ANDREW THORNEBROOKE

Hạ viện đã thông qua một dự luật lưỡng đảng nhằm tước bỏ vị thế quốc tế của Trung Quốc cộng sản với tư cách là một quốc gia đang phát triển, từ đó hạn chế chính quyền này tiếp cận với một số viện trợ nhất định từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

HR 1107, được gọi là “Đạo luật CHND Trung Hoa Không phải là một Quốc gia Đang Phát triển”, nhằm bảo đảm rằng chế độ cộng sản của Trung Quốc không nhận được bất kỳ sự đối xử ưu đãi nào trong các hiệp ước, thỏa thuận, và tổ chức quốc tế vốn có thể dành cho một quốc gia đang phát triển.

Dự luật này được thông qua với tỷ lệ 415 phiếu thuận và 0 phiếu chống, với 20 dân biểu không bỏ phiếu, và giờ đây sẽ được chuyển sang Thượng viện để xem xét.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bóc lột các quốc gia đang gặp khó khăn và đang nhận được đối xử ưu đãi trong các hiệp ước và tổ chức quốc tế,” Dân biểu Young Kim (Cộng Hòa–California) đồng bảo trợ dự luật này tuyên bố. “Chúng ta phải hành động để sửa chữa sai lầm này.”

“Đạo luật CHND Trung Hoa Không phải là một Quốc gia Đang Phát triển sẽ bảo đảm rằng chính quyền Trung Quốc sẽ không nhận được sự đối xử ưu đãi và tầm ảnh hưởng một cách bất công gây thiệt hại cho các quốc gia đang phát triển thực sự. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo đảm rằng Trung Cộng phải chịu trách nhiệm, và Hoa Kỳ cùng các giá trị của chúng ta đi đầu trong việc ủng hộ các nước đang phát triển trên thế giới.”

Nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm Tổ chức Thương mại Thế giới, dành cho các nước đang phát triển sự đối xử đặc biệt để tăng các cơ hội kinh tế cho các quốc gia này.

Để đạt được mục tiêu đó, dự luật này sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao thực hiện các hành động để ngăn không cho Trung Quốc được các tổ chức quốc tế phân loại là một nước đang phát triển.

Tương tự như vậy, dự luật này sẽ chỉ thị Bộ Ngoại giao vận động các tổ chức quốc tế thay đổi tình trạng của Trung Quốc từ một “quốc gia đang phát triển” thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao, quốc gia có thu nhập cao, hoặc quốc gia phát triển.

“Chúng ta không thể để CHND Trung Hoa tiếp tục bóc lột các quốc gia đang gặp khó khăn và lợi dụng các hiệp ước và tổ chức quốc tế một cách không công bằng,” bà Kim nói trong một bài diễn văn được chuẩn bị sẵn trước Hạ viện.

“Đã đến lúc chúng ta trao cho các nước đang phát triển một cơ hội tốt hơn để tham gia vào các chương trình dành cho họ, chứ không phải dành cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.”

Dự luật lưỡng đảng này được đưa ra khi Quốc hội tiếp tục quan tâm đến việc đối phó và khắc phục ảnh hưởng xấu của Trung Cộng – đang cai trị Trung Quốc như một quốc gia độc đảng.

Dự luật này cũng được đưa ra trong bối cảnh có sự giám sát ngày càng tăng về cách chính quyền Trung Cộng lợi dụng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ để trục lợi cho bản thân họ.

“Trung Quốc có một hồ sơ dày cộm trong việc thao túng hệ thống quốc tế vì lợi ích của riêng họ và tiếp tục sử dụng địa vị lịch sử là một quốc gia đang phát triển vì lợi ích của mình,” một báo cáo được công bố hồi đầu tháng này bởi viện nghiên cứu chính sách thuộc phái bảo tồn truyền thống Heritage Foundation cho biết, “cho dù họ là một cường quốc kinh tế đang cạnh tranh với Hoa Kỳ.”

“Trung Quốc từng là một quốc gia có thu nhập thấp, nhưng giờ không còn như vậy nữa. Hoa Kỳ nên thực hiện các biện pháp để bảo đảm rằng những lợi ích này không trợ giúp cho các quốc gia hùng mạnh giàu có như Trung Quốc, mà hướng đến các quốc gia nghèo như đã dự định.”

Nhã Đan biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn