LOS ANGELES — Một báo cáo hàng quý của Học Khu Los Angeles (LAUSD) cho biết gần 3/4 giáo viên được thuê trong năm học này của LAUSD không có chứng chỉ đầy đủ.

LAUSD cho biết tại cuộc họp của Hội đồng Giáo dục hôm 29/03, học khu này đã thuê 2,336 giáo viên mới trong năm học 2021–2022, trong số đó chỉ có 607 giáo viên, tương đương 26%, được tiểu bang chứng nhận có chứng chỉ đầy đủ để giảng dạy.

Để giảng dạy tại California, các cá nhân phải trải qua quy trình lấy chứng chỉ hai bậc, trước tiên đạt được chứng chỉ giảng dạy sơ bộ của một môn hoặc nhiều môn học và sau đó là “chứng chỉ toàn phần” sau khi đạt được tất cả các yêu cầu.

Tuy nhiên, một số học khu công lập, bao gồm LAUSD, đã thuê giáo viên không có chứng chỉ thông qua một chương trình thực tập, trong đó sinh viên thực tập có thể lấy được chứng chỉ giảng dạy sơ bộ trong lúc tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Học khu Los Angeles đã thuê 1,700 giáo viên không có đầy đủ chứng chỉ
Cô Shirley Woods, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt tại Trường trung học Hollywood đang giảng dạy một lớp học từ xa ở Los Angeles, hôm 08/09/2020. (Ảnh: Rodin Eckenroth/Getty Images)

74% còn lại trong số những người mới được tuyển dụng của LAUSD chưa có chứng chỉ sẽ có khả năng lấy được chứng chỉ thông qua Chương trình Đào tạo thực tập, Cấp chứng chỉ, và Cấp phép bổ sung (iCAAP) của LAUSD.

Những người theo chương trình iCAAP phải hoàn thành 160 giờ định hướng giáo dục trước khi nhận việc và vượt qua cả Đánh giá Hiệu suất Giảng dạy và Đánh giá Năng lực Hướng dẫn Đọc hiểu của tiểu bang để được đề nghị cấp chứng chỉ sơ bộ.

Sau khi nhận được chứng chỉ sơ bộ, những người tham gia phải làm giáo viên giảng dạy tại một trường LAUSD trong hai năm nữa để hoàn tất chương trình thực tập. Sau đó, những sinh viên tốt nghiệp chương trình có thể tham gia Chương trình Giới thiệu Giáo viên 24 tháng của LAUSD. Sau khi hoàn thành chương trình này, thực tập sinh sẽ nhận được Chứng chỉ Giảng dạy Toàn phần của tiểu bang California.

Trong khi đó, 607 giáo viên mới được tuyển dụng có chứng chỉ toàn phần đủ điều kiện nhận khoản tiền thưởng 5,000 USD do ký hợp đồng và sẽ được bổ nhiệm vào 300 trường học có nhu cầu cao nhất của học khu – bao gồm những trường có tỷ lệ nghỉ học thường xuyên cao, tỷ lệ con nuôi và thanh niên vô gia cư cao, và tỷ lệ đình chỉ học cao – theo báo cáo của Hội đồng Giáo dục.

Hôm 05/04, Hội đồng Giáo dục LAUSD đã phê duyệt sa thải thêm 59 giáo viên nữa vì không tuân thủ quy định về vaccine COVID-19.

Mặc dù báo cáo ngày 29/03 không nêu rõ bao nhiêu vị trí giáo viên cần tuyển, nhưng có khả năng học khu đã mất hàng chục giáo viên sau khi lệnh chích ngừa bắt buộc vaccine COVID-19 đối với nhân viên có hiệu lực hôm 15/11/2021.

Hồi tháng 12/2021, học khu báo cáo rằng họ đã sa thải 496 nhân viên vì không tuân thủ quy định về vaccine.

Điều này xảy ra trong bối cảnh LAUSD đã phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên kể từ đầu năm học này.

Micaela Ricaforte
Khánh Ngọc biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn