JACK PHILLIPS

Hôm 01/03, Sở Thuế vụ (IRS) đã đưa ra một thông báo cho những người làm trong lĩnh vực “kinh tế tạm thời” (gig economy) và những người nhận được thu nhập từ ngoại quốc rằng họ phải khai các nghĩa vụ thuế tiềm ẩn đối với thu nhập.

Thông cáo ban hành hôm 01/03 của IRS nói rằng người đóng thuế phải khai thu nhập từ lĩnh vực kinh tế tạm thời trên tờ khai thuế của họ, “kể cả khi thu nhập là từ công việc bán thời gian, tạm thời, hoặc công việc phụ; được trả lương dưới mọi hình thức, bao gồm tiền mặt, tài sản, hàng hóa hoặc tài sản kỹ thuật số; không được báo cáo trên mẫu khai thông tin như mẫu 1099-K, 1099-MISC, W-2, hoặc bản khai thu nhập khác.”

Gig economy được định nghĩa là hoạt động mà mọi người kiếm thu nhập từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoặc công việc theo yêu cầu – và thường thông qua một nền tảng trực tuyến như ứng dụng hoặc trang web như Instacart, Lyft, DoorDash, hoặc Uber.

Hôm 23/12/2022, IRS đã thông báo việc ngừng thực hiện một quy tắc khai thuế mới gây tranh cãi trong một năm đối với các doanh nghiệp trực tuyến cho các giao dịch vượt quá 600 USD. Trước đây, ngưỡng báo cáo mẫu thuế 1099-K là 200 giao dịch với tổng giá trị là 20,000 USD. Mặc dù vẫn thuộc loại có thể bị đánh thuế, những thu nhập dưới tiêu chuẩn này [20K USD] dường như đã không được IRS chú ý.

IRS cho biết quy tắc khai thuế mới có hiệu lực từ năm tính thuế 2023. Quy tắc đó được thực hiện theo Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ vốn cuối cùng đã được ký thành luật hồi đầu năm 2021.

“Nếu quý vị là một trong hàng triệu người thuộc lĩnh vực gig economy – chẳng hạn như người làm việc tự do hoặc nhà thầu – thì quý vị có thể đã nhận được các khoản tiền với tổng trị giá 600 USD trở lên từ bất kỳ công việc phụ nào của mình trong năm tính thuế,” nhà cung cấp dịch vụ khai thuế TurboTax cho biết trong một bài báo gần đây. “Nếu vậy, cá nhân hoặc công ty đã trả tiền cho quý vị nói chung phải cung cấp cho quý vị Mẫu 1099-NEC, là mẫu khai thu nhập cho người không phải là nhân viên. Nếu quý vị nhận thanh toán qua các dịch vụ thanh toán trực tuyến như PayPal, quý vị cũng có thể nhận được Mẫu 1099-K. Những người trả tiền cũng sẽ gửi các mẫu này đến IRS để báo cáo thu nhập của quý vị.”

Đối với những người lao động đó, IRS khuyên họ nên truy cập “Gig Economy Tax Center” của cơ quan này để biết thêm thông tin.

Công việc nhận tiền tip

Theo thông cáo báo chí hôm 01/03, thì những người làm việc trong nhà hàng, khách sạn, thẩm mỹ viện, và các ngành tương tự và thường xuyên nhận được tiền tip cũng phải báo cáo các khoản đó.

“Tiền tip bao gồm tiền tip nhận trực tiếp từ khách hàng, tiền tip do chủ doanh nghiệp trả qua thẻ cho nhân viên và tiền tip nhận được từ các nhân viên khác theo bất kỳ thỏa thuận san sẻ tiền tip nào,” IRS cho biết. “Tất cả tiền tip bằng tiền mặt phải được báo cáo cho chủ doanh nghiệp, và họ phải kê khai vào Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế của nhân viên.”

Cơ quan này nói thêm rằng “tiền tip không phải tiền mặt” – được định nghĩa là các vật phẩm có giá trị như thẻ, vé, hoặc hàng hóa và vật phẩm được trao cho nhân viên – không cần phải báo cáo cho người chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, những khoản tiền này “phải được khai trên tờ khai thuế,” thông báo cho biết.

Thông báo cho biết người lao động nào không báo cáo tiền tip đã nhận với chủ doanh nghiệp phải báo cáo riêng số tiền đó trên Mẫu 4137, Thuế An sinh Xã hội và Medicare về Thu nhập Tiền tip Không được báo cáo (Social Security and Medicare Tax on Unreported Tip Income), để gộp vào như là các khoản tiền lương bổ sung cùng với tờ khai thuế của họ. Thông báo cho biết thêm rằng người lao động này phải trả phần thuế An sinh Xã hội và thuế Medicare của họ đối với những phần tiền tip này.

IRS cho biết: “Nhân viên không phải báo cáo số tiền tip ít hơn 20 USD mỗi tháng cho mỗi chủ doanh nghiệp. Đối với số tiền lớn hơn, nhân viên phải báo cáo tiền tip cho chủ doanh nghiệp trước ngày mùng 10 của tháng kế tiếp tháng nhận được tiền tip.”

Nguồn thu nhập từ ngoại quốc

Thông báo mới nhất của IRS cũng quy định rằng người đóng thuế phải báo cáo thu nhập từ ngoại quốc của họ, “bất kể họ sống ở đâu”. Cả công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân người ngoại quốc, hoặc những người có thẻ xanh, “phải báo cáo thu nhập phi tiền lương, chẳng hạn như tiền lãi, cổ tức, và lương hưu từ các nguồn bên ngoài Hoa Kỳ trừ phi được miễn trừ theo luật pháp hoặc hiệp định thuế.” Họ cũng phải báo cáo thu nhập từ các nguồn bên ngoài Hoa Kỳ.

IRS cho biết, “Họ cũng phải tuân theo các yêu cầu đóng thuế thu nhập giống như áp dụng cho công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân người ngoại quốc sống ở Hoa Kỳ.”

Và IRS đã lưu ý rằng luật liên bang yêu cầu người Mỹ báo cáo thu nhập trên toàn cầu của mình, chẳng hạn như thu nhập từ quỹ tín thác ngoại quốc và tài khoản ngân hàng ngoại quốc. Những người đóng thuế đó có thể cần phải hoàn thành và thêm Bảng B (Mẫu 1040), Tiền lãi, và Cổ tức Thông thường, vào tờ khai thuế của họ.

Vân Du biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn