TOM OZIMEK

Sở Thuế vụ (IRS) đã đưa ra một cảnh báo cho người nộp thuế, khuyến khích họ điều chỉnh khoản khấu lưu năm 2023 của mình nhằm tránh để lại cho chính phủ một khoản tiền có tác dụng như một món cho vay không lãi suất hoặc tránh đối mặt với khả năng bị phạt và phải trả lãi nếu khấu lưu thuế quá ít.

Trong một thông cáo báo chí hôm 19/01, IRS thông báo rằng họ đã cung cấp một công cụ trực tuyến mà những người nộp thuế làm công ăn lương có thể sử dụng để xác định xem họ có bị khấu lưu quá nhiều hay quá ít thuế từ tiền lương của mình hay không.

Được gọi là Công cụ Ước tính Khấu lưu Thuế, công cụ này cho phép người nộp thuế biết liệu họ sẽ nhận được tiền hoàn lại hay cần thanh toán cho IRS để tránh nợ thuế và khả năng bị phạt vào năm sau.

Việc khấu lưu quá nhiều thuế và chờ hoàn thuế vào thời điểm tính thuế cũng giống như cho chính phủ vay không lãi suất.

Nhưng nếu người nộp thuế không có đủ số thuế khấu lưu từ tiền lương của họ trong suốt cả năm, thì họ có thể nợ một số tiền khi khai thuế. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải thanh toán số thuế còn nợ cho IRS khi khai thuế.

Thiếu nợ thuế tại thời điểm tính thuế có thể là một gánh nặng tài chính đáng kể, đặc biệt là nếu con số đó lớn hoặc nếu người nộp thuế đang gặp khó khăn trong việc trang trải cuộc sống.

Ngoài ra còn có các hình phạt và tiền lãi có thể áp dụng khi người nộp thuế nợ tiền thuế khi khai thuế. IRS tính lãi đối với bất kỳ khoản thuế chưa thanh toán nào bắt đầu từ ngày đáo hạn ban đầu của tờ khai. Các hình phạt cũng có thể được áp dụng nếu người nộp thuế không nộp tờ khai đúng hạn hoặc nếu họ nợ thuế và không nộp thuế trước hạn chót.

Còn nợ một số dư thuế cũng có thể có tác động xấu đến điểm tín dụng vì số tiền đó sẽ được xem như một khoản nợ chưa được thanh toán. Điều này cũng có thể dẫn đến khấu trừ thuế từ tiền lương, nợ gán vào tài sản nhà cửa, và thậm chí là bỏ tù nếu người nộp thuế không trả tiền thuế.

Sở Thuế vụ (IRS) ở Hoa Thịnh Đốn hôm 28/09/2020. (Ảnh: Erin Scott/Reuters)
Sở Thuế vụ (IRS) ở Hoa Thịnh Đốn hôm 28/09/2020. (Ảnh: Erin Scott/Reuters)

Tránh các khoản thanh toán thuế ước tính hàng quý

Cách thanh toán thuế ở Hoa Kỳ dựa trên cơ sở trả theo mức phát sinh, có nghĩa là thuế được thanh toán theo thu nhập kiếm được trong suốt cả năm. Điều này thường được thực hiện thông qua việc giữ lại thuế từ chi phiếu lương, tiền lương hưu, trợ cấp An sinh Xã hội, và một số khoản tiền khác của chính phủ.

Tuy nhiên, đối với những người có nhiều nguồn thu nhập, chẳng hạn như công việc thứ hai hoặc thu nhập từ việc tự kinh doanh, trợ cấp thất nghiệp, niên kim, công việc phụ tạm thời, hoặc tài sản kỹ thuật số, thì họ có thể phải đóng các khoản thuế ước tính hàng quý cho IRS. Điều này nhằm bảo đảm rằng họ nộp đủ tiền thuế trong suốt cả năm và để tránh còn nợ thuế khi khai thuế.

Bằng cách sử dụng Công cụ Ước tính Khấu lưu Thuế, IRS cho biết người nộp thuế có thể điều chỉnh số tiền thuế thu nhập mà lẽ ra họ phải khấu lưu từ tiền lương của mình; điều này cũng có thể giúp tránh được việc cần phải đóng thuế ước tính hàng quý.

Sau khi xác định số tiền thuế sẽ được khấu lưu, người nộp thuế có thể thực hiện thay đổi bằng cách gửi Mẫu W-4 mới cho công ty tuyển dụng.

Những cập nhật khác

Hôm 19/01, IRS cho biết các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cơn bão ở một số quận ở các tiểu bang Georgia và Alabama hiện có hạn chót đến hôm 15/05/2023 để kê khai và nộp tờ khai thuế liên bang của họ.

Sự cứu trợ này áp dụng cho bất kỳ khu vực nào được Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) chỉ định và hiện bao gồm các quận Butts, Henry, Jasper, Meriwether, Newton, Spalding, và Troup ở tiểu bang Georgia, và các quận Autauga và Dallas ở tiểu bang Alabama.

Các khu vực khác mà FEMA bổ sung sau này vào khu vực thiên tai cũng sẽ đủ điều kiện có được sự cứu trợ tương tự, với danh sách các địa phương đủ điều kiện có sẵn trên trang web của IRS: Giảm Thuế Trong Các Tình Huống Thiên Tai.

Việc cứu trợ đẩy lui thời hạn khai thuế ban đầu vốn có hạn chót hôm 12/01/2023. Điều này có nghĩa là những người nộp thuế liên quan sẽ có thời hạn đến hôm 15/05/2023 để nộp tờ khai và đóng bất kỳ khoản thuế nào đến hạn trong khoảng thời gian này.

Hôm 17/01, IRS cũng cho biết dịch vụ Chuẩn Bị Khai Thuế Miễn Phí Theo Hướng Dẫn hiện có sẵn cho người nộp thuế sử dụng.

Dịch vụ này cung cấp nhu liệu khai thuế trực tuyến miễn phí cho các cá nhân và gia đình kiếm được từ 73,000 USD trở xuống vào năm 2022.

IRS cũng đã thông báo hôm 12/01 rằng họ sẽ bắt đầu nhận tờ khai thuế năm 2022 hôm 23/01 và ngày 18/04 là hạn chót để khai thuế.

Cơ quan này cho biết họ hy vọng rằng 168 triệu tờ khai thuế cá nhân sẽ được nộp trong năm nay và “phần lớn” sẽ được nộp trước thời hạn vào ngày 18/04.

Vân Du biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn