TOM OZIMEK 

Sở Thuế vụ (IRS) đã phát hành thông báo nhắc nhở tới những người về hưu đã bước sang tuổi 72 vào năm 2022 rằng, trong hầu hết các trường hợp, họ phải đối mặt với hạn chót là ngày 01/04/2023 để nhận khoản tiền đầu tiên từ các kế hoạch về hưu tại nơi làm việc của họ, nếu không sẽ bị phạt.

Người dân Mỹ không thể giữ số tiền hưu trí của họ trong tài khoản của họ vô thời hạn. Khi bước sang tuổi 72, họ thường phải bắt đầu rút tiền từ các chương trình hưu trí của mình – chẳng hạn từ các tài khoản hưu trí cá nhân truyền thống như (IRA), 401(k), cũng như các chương trình hưu trí khác tại nơi làm việc.

Những khoản rút tiền này, được gọi là các khoản phân phối tối thiểu bắt buộc (RMD), thường được thực hiện vào cuối năm. Nhưng một quy tắc đặc biệt áp dụng cho những người bước sang tuổi 72 trong năm 2022 cho phép những người đó đợi đến ngày 01/04/2023 mới thực hiện lần rút RMD đầu tiên của họ.

Phạt

IRS cho biết trong bản hướng dẫn hôm 09/03 rằng, ngày 01/04/2023 là hạn chót mà bất kỳ người cao niên nào bước sang tuổi 72 vào năm 2022 phải nhận khoản tiền đầu tiên của họ – và sau đó nhận khoản thứ hai trước ngày 31/12 năm nay. Những người không lấy ra trước các thời hạn này phải đối mặt với khả năng bị phạt thuế đáng kể.

Những người không nhận bất kỳ khoản phân phối nào, hoặc nếu số tiền rút không đủ lớn, có thể phải trả một khoản thuế tiêu thụ đặc biệt 50% cho số tiền lẽ ra phải được rút nhưng đã không rút.

Ví dụ: Nếu khoản phân phối tối thiểu bắt buộc (RMD) cho một người về hưu là 10,000 USD trong một năm nào đó và họ không rút số tiền này trước thời hạn, thì họ sẽ đối mặt với khoản tiền phạt 5,000 USD.

May mắn thay, khoản tiền phạt này có thể được miễn nếu chủ tài khoản hưu trí tìm được cách để cho thấy thiếu sót này là do một “lỗi hợp lý” và họ đang thực hiện “các bước hợp lý” để giải quyết vấn đề đó. Hướng dẫn cho Mẫu 5329 cung cấp các thông tin chi tiết về cách những người đóng thuế có thể yêu cầu IRS miễn tiền phạt thuế vì “lý do hợp lý.”

Một chi tiết trong tòa nhà trụ sở của Sở Thuế vụ (IRS) trong phần khu vực Tam giác Liên bang của Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 27/04/2020. (Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)
Một chi tiết trong tòa nhà trụ sở của Sở Thuế vụ (IRS) trong phần khu vực Tam giác Liên bang của Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 27/04/2020. (Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

Hạn chót ngày 01/04 năm nay cho những người bước sang tuổi 72 hồi năm ngoái (2022) chỉ áp dụng cho khoản phân phối bắt buộc trong năm đầu tiên. Thời hạn rút RMD cho các năm tiếp theo rơi vào ngày 31/12 của mỗi năm.

Điều này có nghĩa là những người đóng thuế rút khoản RMD đầu tiên (cho năm 2022) vào hoặc trước thời hạn 01/04 phải nhận khoản RMD thứ hai (cho năm 2023) trước ngày 31/12/2023.

Đối với nhóm người về hưu này, khoản RMD đầu tiên phải chịu thuế vào năm 2023 và được báo cáo trên tờ khai thuế năm 2023.

Các quy định về RMD áp dụng cho những người sở hữu các tài khoản hưu trí cá nhân truyền thống (Traditional IRA), IRA của Chương trình Hưu trí Nhân viên Đơn giản hóa (SEP IRA), và IRA của Chương trình Đối xứng Khuyến khích Tiết kiệm cho Nhân viên (SIMPLE IRA), trong khi người sở hữu chính vẫn còn sống. Các tài khoản Roth IRA không yêu cầu rút tiền cho đến sau khi chủ tài khoản qua đời.

RMD cũng áp dụng cho những người tham gia vào các kế hoạch về hưu tại nơi làm việc khác nhau, bao gồm các kế hoạch 401(k), 403(b), và 457(b).

Có thể hoãn một số thời hạn rút RMD

Mặc dù hạn chót ngày 01/04 năm nay là bắt buộc đối với những người tham gia các tài khoản IRA truyền thống và các chương trình hưu trí tại nơi làm việc, nhưng có một ngoại lệ cho phép một số người có các chương trình tại nơi làm việc chờ đợi lâu hơn mới nhận RMD của họ.

Cụ thể, hầu hết những người có chương trình tại nơi làm việc nhưng vẫn đang làm việc cho nhà tuyển dụng của họ có thể đợi đến ngày 01/04 của năm tiếp theo năm họ về hưu để bắt đầu nhận RMD.

Tuy nhiên, ngoại lệ này không áp dụng cho những người tham gia các tài khoản IRA trong các chương trình SEP và SIMPLE. Ngoại lệ này cũng không áp dụng cho khoản đóng góp 5% của các chủ doanh nghiệp tài trợ cho chương trình hưu trí này.

Ngoài ra còn có các quy tắc đặc biệt có thể áp dụng cho nhân viên của các trường công lập và một số tổ chức được miễn thuế với các khoản tích lũy theo chương trình 403(b) trước năm 1987. IRS lưu ý rằng những người thuộc các trường hợp này được khuyên nên nói chuyện với những người quản lý chương trình hưu trí hoặc các nhà tuyển dụng của họ để biết cách giải quyết các khoản tích lũy này.

Tính toán RMD

IRS cung cấp trợ giúp dưới dạng các bảng tính có thể được dùng để tính toán số tiền phân phối tối thiểu bắt buộc.

Có hai bảng tính RMD. Bảng tính đầu tiên được dùng trong trường hợp vợ/chồng của người đó là người thụ hưởng duy nhất của tài khoản IRA của họ và trẻ hơn người sở hữu IRA 10 tuổi. Bảng tính thứ hai là dành cho những người khác.

Ngoài ra còn có các quy định đặc biệt dành cho những người thừa kế các tài khoản IRA hoặc các chương trình hưu trí của người sở hữu chính.

Vân Du biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn